แพทย์ประจำศูนย์


อ.นพ. เอกวิทย์ เกยุราพันธุ์
Lecturer. Ekavit Keyurapan
เฉพาะทาง : 
Orthopaedic
ความชำนาญพิเศษ : 
Sport Medicine, Shoulder Surgery