แนวคิดโครงการ

ความพร้อมในการบริจาคของแต่ละคนอาจไม่เท่ากัน การสะสมวันละนิดด้วยการออม เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการร่วมเป็นผู้ให้ที่ยิ่งใหญ่ได้เช่นกัน ประกอบกับการออมเป็นวินัยทางการเงินที่ควรได้รับรณรงค์ให้เป็นพื้นฐานของทุกคนอย่างต่อเนื่อง กระปุกออมสิน #ออมเพื่อให้ตามรอยพ่อ คอลเลคชั่นพิเศษถือเป็นสัญลักษณ์การออม ที่เป็นของที่ระลึกแห่งความทรงจำเพื่อระลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในรูปแบบจำลองอุปกรณ์และของทรงงาน 3 แบบ คือ กล้องถ่ายรูป พระราชพาหนะทรงงาน และวิทยุสื่อสาร

วัตถุประสงค์ในการดำเนินโครงการ

1. เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่ทรงสืบสานพระราชปณิธานและพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

2. เพื่อสานต่อพระราชปณิธานแห่งการให้ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในการสมทบทุนซื้ออุปกรณ์การแพทย์ อาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา อาคารศูนย์การแพทย์ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลหลังสุดท้าย

3. เพื่อน้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ในโอกาสครบรอบ 2 ปี ของการเสด็จสู่สวรรคาลัย ที่ทรงมีพระราชจริยวัตรที่เป็นแบบอย่างของการออม และพระราชทานหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางดำเนินชีวิตที่พอเพียงแก่ประชาชนแผนที่
แผนที่
ติดต่อเรา

ที่อยู่ โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์
เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700


เบอร์ติดต่อ 02-419-1983

แสดงเส้นทาง
ติดตามเรา

ติดต่อสอบถาม
ติดต่อสอบถาม