บริการทางการแพทย์

สาขาวิชาเคมีบำบัด

พญ. กฤติยา กอไพศาล

พญ. กฤติยา กอไพศาล

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันอังคาร 09.00-12.00 ( ถึง 30 เม.ย. 56 )

ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนที่ Contact Center 1474