บริการทางการแพทย์

รังสีวินิจฉัย

รศ.นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์

รศ.นพ. ทนงชัย สิริอภิสิทธิ์

ความชำนาญพิเศษ

Cardiovascular Imaging

คุณวุฒิ

พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1), ป.ชั้นสูง(รังสีวิทยา), ว.ว.(รังสีวิทยาวินิจฉัย)

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันพฤหัสบดี 13.00-16.00

ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนที่ Contact Center 1474