บริการทางการแพทย์

โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

รศ.นพ. ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา

รศ.นพ. ณัฐเชษฐ์ เปล่งวิทยา

ความชำนาญพิเศษ

ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันอังคาร 14.30-16.30
วันพุธ 14.30-16.30

ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนที่ Contact Center 1474