บริการทางการแพทย์

โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

ผศ.พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์

ผศ.พญ.ระวีวรรณ เลิศวัฒนารักษ์

ความชำนาญพิเศษ

ต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม

คุณวุฒิ

  • MD., Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Bangkok, Thailand 1992-1997
  • Diplomat of the Thai Board of Internal Medicine, The Royal College of Physicians of Thailand 2000-2003
  • Diplomat of the Thai board of Family Medicine 2004
  • Diplomat of the Thai Subspecialty Board of Endocrinology & Metabolism, The Royal College of Physicians of Thailand 2003-2005
  • Postdoctoral Research Fellow, Diabetes Division, The University of Texas Health Science Center at San Antonio, Sa Antonio, Texas USA 2008-2010
  • Second Class Honours, Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University, Thailand 1997
  • Second Award Research Competition Role of Low-dose Antithyroid Drug in the maintenance of Euthyroid status in Graves 'Hyperthyroidism in 21st Annual scientific meeting in The Royal College of Physician of Thailand, Thailand 2005

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันพุธ 10.00-11.00

ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนที่ Contact Center 1474