บริการทางการแพทย์

ศัลยกรรมหลอดเลือด

ศ.นพ. ประมุข มุทิรางกูร

	 ศ.นพ. ประมุข มุทิรางกูร

ความชำนาญพิเศษ

Vascular Surgery

คุณวุฒิ

  • พ.บ. (เกียรตินิยม)
  • ป.ชั้นสูง (ศัลยศาสตร์)
  • ว.ว. (ศัลยศาสตร์) 
  • FRCST, FRCS (Edin)
  • Post Fellowship Training Vasc Surg and Transplant Surg (UK) 
  • อ.ว.ศัลยศาสตร์หลอดเลือด

ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนที่ Contact Center 1474