บริการทางการแพทย์

ศัลยกรรมศีรษะ คอ เต้านม

นพ.พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ

นพ.พงษ์เทพ พิศาลธุรกิจ

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันอังคาร 17.00-19.00

ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนที่ Contact Center 1474