บริการทางการแพทย์

โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

นพ.ธาดา คุณาวิศรุต

นพ.ธาดา คุณาวิศรุต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันพุธ 10.00-11.30
วันเสาร์ 08.30-15.30

ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนที่ Contact Center 1474