บริการทางการแพทย์

โรคเบาหวานและต่อมไร้ท่อ

นพ. ธาดา คุณาวิศรุต

นพ. ธาดา คุณาวิศรุต

ตารางแพทย์ออกตรวจ

วันศุกร์ 09.30-11.30
วันเสาร์ 08.00-11.30

ตารางออกตรวจของแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบก่อนที่ Contact Center 1474