พญ. อนุสรณ์ พัฒนประภาพันธุ์
พญ.อนุสรณ์ พัฒนประภาพันธุ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อังคาร
  08:00 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  08:00 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • เสาร์
  08:00 - 12:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อาทิตย์
  08:00 - 12:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.เกียรติคุณ นพ. อภิชาติ วิชญาณรัตน์
ศ.เกียรติคุณ นพ.อภิชาติ วิชญาณรัตน์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  09:30 - 11:30 น.
 • พฤหัสบดี
  09:30 - 11:30 น.
 • ศุกร์
  09:30 - 11:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. อภิรดี ศรีวิจิตรกมล
รศ. พญ.อภิรดี ศรีวิจิตรกมล
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  10:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 2
 • 3