ติดเชื้อในกระเเสเลือด เกิดจากอะไร ร้ายแรงแค่ไหน?

ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เป็นอาการที่มีอัตราการเสียชีวิตสูง และรวดเร็วมาก หากไม่รักษาให้ทันท่วงที อาจทำให้ติดเชื้อได้ในทุกส่วนของร่างกาย เช่น ปอด ทางเดินปัสสาวะ ทางเดินอาหาร เป็นต้น มาศึกษาความเสี่ยง อาการ และการรักษาภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด

#ศูนย์อายุรกรรม #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด #ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อาการ #ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด สาเหตุ #สาเหตุของ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด #ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เกิดจาก

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โซน D

Post : 2016-07-04

#ศูนย์อายุรกรรม #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด #ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด อาการ #ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด สาเหตุ #สาเหตุของ ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด #ภาวะติดเชื้อในกระแสเลือด เกิดจาก