อาการแทรกซ้อนที่อาจเกิดกับผู้ป่วยโรคไข้เลือดออก

โรคไข้เลือดออก สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคน แต่บางรายอาจมีภาวะแทรกซ้อนได้ มาศึกษาภาวะแทรกซ้อนจากไข้เลือดออกว่ามีอะไรบ้าง เพื่อป้องกัน และดูแลตนเองไม่ให้เป็นโรคไข้เลือดออก

#ศูนย์อายุรกรรม #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ภาวะแทรกซ้อนไข้เลือดออก #ภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออก #ภาวะตับวาย #ภาวะไตวาย #ภาวะปอดอักเสบ #ไข้เลือดออก #ภาวะตับวายเฉียบพลัน #ภาวะไตวายเฉียบพลัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โซน D

Post : 2016-07-04

#ศูนย์อายุรกรรม #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ภาวะแทรกซ้อนไข้เลือดออก #ภาวะแทรกซ้อนของโรคไข้เลือดออก #ภาวะตับวาย #ภาวะไตวาย #ภาวะปอดอักเสบ #ไข้เลือดออก #ภาวะตับวายเฉียบพลัน #ภาวะไตวายเฉียบพลัน