จะดูแลอย่างไร สงสัยเป็นไข้เลือดออก

ศูนย์อายุรกรรม,โรคไข้เลือดออก,ไข้เลือดออก,อาการไข้เลือดออก,ผู้ป่วยไข้เลือดออก

Post : 2016-07-04

#ศูนย์อายุรกรรม ศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์