หลอดเลือดสมองตีบ ความเสี่ยงของคนใกล้ตัว (Ischemic Stroke)

เมื่อเกิดอาการ หลอดเลือดสมองตีบ หากผู้ป่วยได้รับยาภายใน 1 ชั่วโมงครึ่ง อัตราการหายเป็นปกติจะเพิ่มขึ้นเป็น 3 เท่า! มารู้จักกับ FAST หรือวิธีสังเกตอาการของโรคนี้ พร้อมรู้ทันปัจจัยเสี่ยง โดย รศ.นพ. ยงชัย นิละนนท์ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ระบบประสาท) SiPH

ปัจจัยเสี่ยงของโรคหลอดเลือดสมอง อาการของโรคหลอดเลือดสมอง การตรวจวินิจฉัยโรคหลอดเลือดสมอง การรักษาโรคหลอดเลือดสมอง การป้องกันการกลับเป็นซ้ำ

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โซน D

#ศูนย์อายุรกรรม #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #หลอดเลือดสมองตีบ #สาเหตุหลอดเลือดสมองตีบ #อาการหลอดเลือดสมองตีบตัน #รักษาหลอดเลือดสมองตีบ #เส้นเลือดในสมองตีบ #โรคหลอดเลือดสมอง #เส้นเลือดสมองตีบ

สาระสุขภาพที่น่าสนใจ

  • #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคที่มากับหน้าฝน #โรคติดต่อ #โรคติดเชื้อ #โรคทางเดินหายใจ #โรคที่เกิดจากยุง #โรคตาอักเสบ #ป้องกันโรคที่มากับหน้าฝน #อาหารเป็นพิษ #โรคฉี่หนู #โรคหวัด #ไข้หวัดใหญ่ #ไข้เลือดออก #โรคตาแดง #Rainy season
  • #ศูนย์อายุรกรรม #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์  #ความดันสูง #ความดันโลหิตสูง #โรคความดันโลหิตสูง #โรคหัวใจ #โรคหลอดเลือดสมอง #โรคตา #โรคไต #วัดความดัน #ความดันโลหิตสูง วิธีป้องกัน #ความดันโลหิตสูง การรักษา #Hypertension