อ้วนลงพุง ทานอย่างไรให้สุขภาพดี? (Metabolic Syndrome)

#คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #อ้วนลงพุง #ภาวะอ้วนลงพุง #พนักงานออฟฟิศ #ทำงานออฟฟิศ #อาหารที่มีไขมันสูง #ออกกำลังกายน้อย #ไม่ออกกำลังกาย #ไขมันในเลือดสูง #โรคหัวใจ #การเลือกรับประทานอาหาร #Metabolic syndrome

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D

#คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #อ้วนลงพุง #ภาวะอ้วนลงพุง #พนักงานออฟฟิศ #ทำงานออฟฟิศ #อาหารที่มีไขมันสูง #ออกกำลังกายน้อย #ไม่ออกกำลังกาย #ไขมันในเลือดสูง #โรคหัวใจ #การเลือกรับประทานอาหาร #Metabolic syndrome

สาระสุขภาพที่น่าสนใจ

  • #ศูนย์เบาหวานไทรอยด์และต่อมไร้ท่อ #โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ #เบาหวาน #เท้าเบาหวาน #เท้าบวม #เท้าเป็นแผล #โรคเบาหวาน #โรคเบาหวานที่เท้า #การดูแลเท้าผู้ป่วยเบาหวาน #เล็บเท้าเบี้ยว
  • #อาหารตามวัย #อาหารที่เหมาะสมตามวัย #การรับประทานอาหารที่เหมาะสม #อาหารตามช่วงวัย #กินให้เหมาะสม #ถูกหลักโภชนาการ #อาหาร 5 หมู่ #การกินอาหารต่อวัน #กินเพื่อสุขภาพ