มะเร็งกล่องเสียง รู้ทัน รักษาได้ (Laryngeal Cancer)

#ศูนย์หู คอ จมูก #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #มะเร็งกล่องเสียง #มะเร็ง #โรคมะเร็งกล่องเสียง #โรคมะเร็ง #รักษามะเร็ง #เนื้องอกที่กล่องเสียง #เสียงแหบ #เสียงหาย #เสียงอักเสบ #ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งกล่องเสียง #อาการมะเร็งกล่องเสียง #Laryngeal Cancer

มะเร็งกล่องเสียง คืออะไร?
   กล่องเสียงเป็นอวัยวะที่อยู่ด้านหน้าของลำคอ ขนาดกว้างประมาณ 5 เซนติเมตร  ประกอบด้วยกล้ามเนื้อสองแถบทำหน้าที่เป็นสายเสียง และมีกระดูกอ่อนอยู่ทางด้านหน้า กล่องเสียงมีหน้าที่ในการออกเสียง ช่วยในการหายใจ และกลืนอาหาร มะเร็งกล่องเสียงเป็นเนื้องอกร้ายที่เกิดขึ้นบริเวณเนื้อเยื่อบุผิวของกล่องเสียง ส่วนใหญ่พบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิง โดยเฉพาะผู้สูงอายุที่มีประวัติสูบบุหรี่จัดเป็นเวลานาน

ปัจจัยเสี่ยงการเกิดมะเร็งกล่องเสียง

 1. การสูบบุหรี่ ควันของบุหรี่จะทำให้ขนกวัดบริเวณเยื่อบุกล่องเสียงหยุดการเคลื่อนไหว หรือเคลื่อนไหวช้าลง ทำให้มีสารคัดหลั่ง หรือสารระคายเคืองค้างอยู่ ทำให้เยื่อบุของกล่องเสียงหนาตัวขึ้นจนกลายเป็นเซลล์มะเร็ง
 2. การดื่มแอลกอฮอล์ แอลกอฮอล์สามารถกระตุ้นเยื่อบุของกล่องเสียงให้เปลี่ยนเป็นเซลล์มะเร็งได้
 3. การอักเสบเรื้อรังของเยื่อบุกล่องเสียง เช่น จากคอ หรือหลอดลมที่อักเสบเรื้อรัง
 4. มลพิษทางอากาศ การสูดดมอากาศที่เป็นพิษ เช่น ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ฝุ่น ควัน และสารเคมี จากโรงงานอุตสาหกรรม
 5. การติดเชื้อไวรัส ทำให้เซลล์เกิดการเปลี่ยนแปลงและแบ่งเซลล์ผิดปกติ ไวรัสสามารถถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้
 6. การฉายรังสี การรักษาโดยการฉายรังสีก้อนเนื้อบริเวณคอ สามารถก่อให้เกิดมะเร็งได้
 7. ฮอร์โมนเพศ

อาการของมะเร็งกล่องเสียง

 1. เสียงแหบเรื้อรัง
 2. กลืนอาหารลำบาก กลืนแล้วเจ็บ หรือสำลัก
 3. ไอเรื้อรัง บางรายมีเสมหะปนเลือด
 4. เจ็บคอเรื้อรัง มีความรู้สึกเหมือนก้างติดคอ
 5. หายใจติดขัด หายใจลำบาก
 6. มีก้อนโตที่คอ
 7. เบื่ออาหาร น้ำหนักลด
 8. ปวดหู

การวินิจฉัยโรคมะเร็งกล่องเสียง

 1. ใช้กระจกส่องลงไปตรวจที่กล่องเสียงเพื่อตรวจดูเนื้องอก
 2. การส่องกล้องตรวจที่กล่องเสียง และตัดชื้นเนื้อที่สงสัยไปตรวจหาเซลล์มะเร็ง
 3. การตรวจเลือด ปัสสาวะ คลื่นไฟฟ้าหัวใจ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการดมยาสลบ การส่องกล้องตรวจที่กล่องเสียง และการตัดชื้นเนื้อ
 4. การตรวจพิเศษอื่นๆ เช่น เอ็กซเรย์ปอด เอ็กซเรย์คอมพิวเตอร์ (CT) ตรวจคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้า (MRI) เพื่อให้ทราบว่าเป็นมะเร็งระยะที่เท่าไร หรือมีการแพร่กระจายไปที่ใดบ้าง

แนวทางการรักษา

 • ระยะแรกเริ่ม (ระยะที่ 1 และระยะที่ 2)

รักษาโดยการฉายรังสีหรือการผ่าตัดวิธีใดวิธีหนึ่ง การฉายรังสีสามารถรักษามะเร็งกล่องเสียงในระยะแรกให้หายขาดได้ และสามารถรักษากล่องเสียงไว้ได้ทำให้ผู้ป่วยยังคงพูดได้เป็นปกติ  ส่วนการผ่าตัดผู้ป่วยอาจมีเสียงแหบบ้างแต่สามารถรับประทานอาหารได้ตามปกติ

 • ระยะลุกลาม (ระยะที่ 3 และระยะที่ 4 ซึ่งยังไม่มีการแพร่กระจายเข้ากระแสโลหิต)

ใช้การรักษาร่วมกันหลายวิธี เช่น การผ่าตัดกล่องเสียงออกทั้งหมด รวมถึงต่อมน้ำเหลืองที่อยู่ใกล้เคียงร่วมกับการฉายรังสี หรืออาจใช้เคมีบำบัดร่วมด้วย ซึ่งหลังผ่าตัดผู้ป่วยจะพูดไม่ได้เป็นปกติ แต่ส่วนใหญ่จะรับประทานอาหารได้ปกติ ต้องฝึกการพูดแบบไม่มีกล่องเสียงหรือใช้อุปกรณ์ช่วยพูด ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับแพทย์จะพิจารณาแนวทางในการรักษา

มะเร็งกล่องเสียงรักษาหายได้หรือไม่?

มะเร็งกล่องเสียงจัดเป็นโรคที่มีความรุนแรงปานกลางแต่สามารถรักษาให้หายขาดได้ ซึ่งโอกาสในการรักษาให้หายนั้นขึ้นอยู่กับปัจจัยดังนี้

 1. ระยะโรค
 2. ส่วนของกล่องเสียงที่เกิดโรค
 3. อายุ
 4. สุขภาพโดยรวมของผู้ป่วย

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์หู คอ จมูก ชั้น 3 โซน D

#ศูนย์หู คอ จมูก #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #มะเร็งกล่องเสียง #มะเร็ง #โรคมะเร็งกล่องเสียง #โรคมะเร็ง #รักษามะเร็ง #เนื้องอกที่กล่องเสียง #เสียงแหบ #เสียงหาย #เสียงอักเสบ #ปัจจัยเสี่ยงมะเร็งกล่องเสียง #อาการมะเร็งกล่องเสียง #Laryngeal Cancer

สาระสุขภาพที่น่าสนใจ

 • #ศูนย์หูคอจมูก #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคบ้านหมุน #อาการบ้านหมุน #เวียนศรีษะ #มึนหัว #หน้ามืด #เวียนหัว #มึนงง #รอบตัวหมุน #บ้านหมุนเกิดจากอะไร #น้ำในหูไม่เท่ากัน #ปรับสมดุล #การทรงตัว #Vertigo
 • #ศูนย์หู คอ จมูก #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคหูดับ #โรคหูตึงเฉียบพลัน #หูตึง #หูดับ #หูไม่ได้ยิน #หูตึงเฉียบพลัน #สูญเสียการได้ยิน #ประสาทรับฟังเสียงบกพร่อง #สาเหตุโรคหูดับ #เวียนศีรษะ #รักษาโรคหูดับ #Sudden Sensorineural Hearing Loss
 • #ศูนย์หูคอจมูก #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #เวียนหัว #อาการเวียนหัว #อาการบ้านหมุน #เวียนศีรษะ #บ้านหมุน #ออกกำลังกาย #การออกกำลังกาย #การบริหารแบบคอว์ธอร์น #การบริหาร #ปรับสมดุล #การทรงตัว #Cawthorne Excercises