ปวดหลังลงขา หนึ่งในภาวะช่องสันหลังตีบ (Spinal Stenosis)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ช่องสันหลังตีบ #ปวดหลังลงขา #ข้อเสื่อม #หมอนรองกระดูกเสื่อม #ขาอ่อนแรง #ปวดหลังลงขาขวา #ปวดหลังชาลงขา #ปวดหลังร้าวลงขา #อาการปวดหลังลงขา #spinal stenosis

ภาวะช่องสันหลังตีบเกิดขึ้นได้อย่างไร

   ภาวะกระดูกสันหลังตีบ จะพบในผู้ป่วยวัยกลางคนขึ้นไป มักเกิดจากการเสื่อมของข้อและหมอนรองกระดูกสันหลัง ทำให้ร่างกายสร้างหินปูนและพังผืดมากขึ้น เพื่อพยุงข้อเสื่อมให้มีการขยับน้อยลง แต่หินปูนหรือพังผืดเหล่านี้กลับเข้าไปเบียดโพรงสันหลัง หรือช่องของรูเส้นประสาท (Spinal Canal and Nerve Root Foramen)

อาการภาวะช่องสันหลังตีบ

   ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดร้าวลงขาเลยข้อพับเข่าลงไปเมื่อเดินไปได้ระยะหนึ่ง บางรายจะมีอาการชา หรือขาอ่อนแรงก้าวไม่ออก (Neurogenic Claudication) ทำให้ระยะทางที่เดินได้สั้นลงเรื่อยๆ หากเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยอาจเดินได้เพียง 10-20 ก้าว ระยะเวลาที่เริ่มออกอาการมักจะยาวนานหลายเดือน หรือเป็นปี ตามภาวะที่แตกต่างของกระดูกสันหลัง ถ้ามีภาวะระดับ L4-5 (Spondylolisthesis) ร่วมด้วย จำทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังมากเมื่อมีการเปลื่ยนอิริยาบถ

วิธีการรักษาภาวะช่องสันหลังตีบ

   การรักษาในรายที่ไม่รุนแรง จะรักษาด้วนวิธีการใช้ยา กายภาพ บำบัดและออกกำลังกาย ส่วนผู้ที่มีการป่วยรุนแรง มักจะรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ถ้าไม่มีภาวะกระดูกเคลื่อนก็จะเจาะช่องเข้าไปกรอเอาหินปูนและพังผืดออกโดยการส่องกล้อง Microscope ซึ่งหลังการรักษาจะมีบาดแผลเพียง 1 นิ้ว / 1 ระดับ แต่ถ้ามีอาการปวดมาก หรือมีกระดูกสันหลังเคลื่อนแล้วจะมีบาดแผลจากการผ่าตัดประมาณ 3-4 นิ้ว เพราะต้องใส่สกรูยึดกระดูกให้อยู่นิ่งกรอหินปูนเลาะพังผืดออกและเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ช่องสันหลังตีบ #ปวดหลังลงขา #ข้อเสื่อม #หมอนรองกระดูกเสื่อม #ขาอ่อนแรง #ปวดหลังลงขาขวา #ปวดหลังชาลงขา #ปวดหลังร้าวลงขา #อาการปวดหลังลงขา #spinal stenosis

ภาวะช่องสันหลังตีบเกิดขึ้นได้อย่างไร

   ภาวะกระดูกสันหลังตีบ จะพบในผู้ป่วยวัยกลางคนขึ้นไป มักเกิดจากการเสื่อมของข้อและหมอนรองกระดูกสันหลัง ทำให้ร่างกายสร้างหินปูนและพังผืดมากขึ้น เพื่อพยุงข้อเสื่อมให้มีการขยับน้อยลง แต่หินปูนหรือพังผืดเหล่านี้กลับเข้าไปเบียดโพรงสันหลัง หรือช่องของรูเส้นประสาท (Spinal Canal and Nerve Root Foramen)

อาการภาวะช่องสันหลังตีบ

   ผู้ป่วยส่วนใหญ่จะมีอาการปวดร้าวลงขาเลยข้อพับเข่าลงไปเมื่อเดินไปได้ระยะหนึ่ง บางรายจะมีอาการชา หรือขาอ่อนแรงก้าวไม่ออก (Neurogenic Claudication) ทำให้ระยะทางที่เดินได้สั้นลงเรื่อยๆ หากเป็นมากขึ้น ผู้ป่วยอาจเดินได้เพียง 10-20 ก้าว ระยะเวลาที่เริ่มออกอาการมักจะยาวนานหลายเดือน หรือเป็นปี ตามภาวะที่แตกต่างของกระดูกสันหลัง ถ้ามีภาวะระดับ L4-5 (Spondylolisthesis) ร่วมด้วย จำทำให้ผู้ป่วยมีอาการปวดหลังมากเมื่อมีการเปลื่ยนอิริยาบถ

วิธีการรักษาภาวะช่องสันหลังตีบ

   การรักษาในรายที่ไม่รุนแรง จะรักษาด้วนวิธีการใช้ยา กายภาพ บำบัดและออกกำลังกาย ส่วนผู้ที่มีการป่วยรุนแรง มักจะรักษาด้วยวิธีการผ่าตัด ถ้าไม่มีภาวะกระดูกเคลื่อนก็จะเจาะช่องเข้าไปกรอเอาหินปูนและพังผืดออกโดยการส่องกล้อง Microscope ซึ่งหลังการรักษาจะมีบาดแผลเพียง 1 นิ้ว / 1 ระดับ แต่ถ้ามีอาการปวดมาก หรือมีกระดูกสันหลังเคลื่อนแล้วจะมีบาดแผลจากการผ่าตัดประมาณ 3-4 นิ้ว เพราะต้องใส่สกรูยึดกระดูกให้อยู่นิ่งกรอหินปูนเลาะพังผืดออกและเชื่อมข้อกระดูกสันหลัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง