ปวดคอ รักษาก่อนอักเสบเรื้อรัง (Neck Pain)

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ปวดคอ #กล้ามเนื้อคออักเสบ #กระดูกคอหัก #คอเคลื่อน #คอเคล็ด #เมื่อยคอ #ปฐมพยาบาล คอเคล็ด #ปฐมพยาบาล คอหัก #ปวดคอด้านซ้าย #ปวดคอ ทําไง #ปวดคอไม่หาย #Neck Pain

อาการบาดเจ็บที่บริเวณคอมักเกิดจากการถูกแรงกระแทกโดยตรง และเกิดจากแรงเหวี่ยงสะบัดบริเวณคอ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เอ็นเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ และร้ายแรงจนเป็นเหตุทำให้กระดูกคอหักหรือข้อต่อเคลื่อนได้


อาการบาดเจ็บบริเวณคอ แบ่งระดับความรุนแรงได้ 2 แบบ ดังนี้

1. อาการบาดเจ็บที่ไม่มีอาการชา หรือมีอาการกล้ามเนื้อที่แขนอ่อนแรง 
ซึ่งเป็นเพียงแค่เคล็ด แพลง หรือกล้ามเนื้อฉีกขาดจะมีอาการปวดเมื่อยเมื่อขยับคอ ไม่ว่าจะเป็นท่าหมุนคอ ก้มหน้า หรือเงยหน้า ทั้งนี้ ผู้ป่วยต้องได้รับการเอ็กซเรย์ว่าไม่มีกระดูกหักหรือข้อเคลื่อน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บให้หยุดเล่นกีฬาทันที ประคบเย็น หลังจากนั้นให้ประคองคอไว้โดยใช้ผ้าพัน หรือถ้ามีปลอกคออยู่แล้วก็ให้ใส่ปลอกคอแล้วรีบนำส่งแพทย์เพื่อตรวจเอ็กซเรย์ อาการจะดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์หลังการรักษา แต่ต้องพักผ่อนอย่างน้อย 3 สัปดาห์ และมีการบริหารกล้ามเนื้อต้นคอโดยเกร็งต้านมือ 5 วินาทีบ่อยๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนที่จะกลับมาเล่นกีฬาอีกครั้ง

2. อาการบาดเจ็บที่มีอาการชา หรือมีอาการกล้ามเนื้อที่แขนอ่อนแรง
แสดงว่าเส้นประสาทที่ออกจากกระดูกต้นคอมาเลี้ยงที่แขนถูกรบกวนหรือถูกกดทับ ซึ่งอาจพบในกระดูกคอที่เสื่อมในผู้สูงอายุที่มีกระดูกงอกไปกดทับเส้นประสาท หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการกระแทกเส้นประสาท โดยหมอนรองกระดูกไปกดทับหรือกระดูกเคลื่อนไปกดทับ  

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอาการดังกล่าวให้หยุดพักทันที ประคบเย็น และต้องประคองคอให้อยู่นิ่ง โดยใส่ปลอกคอ หรือพันผ้าทบหนาๆ เพื่อไม่ให้คอเคลื่อนไหว หลังจากนั้นให้รีบนำส่งแพทย์ทันทีเพื่อตรวจเอ็กซเรย์ ถ้ามีกระดูกต้นคอหักหรือเคลื่อน อาจต้องผ่าตัดหรือใส่เฝือกเพื่อยึดศีรษะ คอ และลำตัวเข้าด้วยกัน ถ้าไม่มีกระดูกหักหรือข้อต่อเคลื่อนก็ให้ใส่ปลอกคอ และให้การรักษาโดยใช้ยาร่วมกับการทำกายภาพบำบัด ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ หลังจากนั้นบริหารกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงแล้วจึงกลับไปเล่นกีฬาได้อีกครั้ง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

#ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ปวดคอ #กล้ามเนื้อคออักเสบ #กระดูกคอหัก #คอเคลื่อน #คอเคล็ด #เมื่อยคอ #ปฐมพยาบาล คอเคล็ด #ปฐมพยาบาล คอหัก #ปวดคอด้านซ้าย #ปวดคอ ทําไง #ปวดคอไม่หาย #Neck Pain

อาการบาดเจ็บที่บริเวณคอมักเกิดจากการถูกแรงกระแทกโดยตรง และเกิดจากแรงเหวี่ยงสะบัดบริเวณคอ ซึ่งเป็นสาเหตุทำให้เอ็นเนื้อเยื่อหรือกล้ามเนื้อฉีกขาดได้ และร้ายแรงจนเป็นเหตุทำให้กระดูกคอหักหรือข้อต่อเคลื่อนได้


อาการบาดเจ็บบริเวณคอ แบ่งระดับความรุนแรงได้ 2 แบบ ดังนี้

1. อาการบาดเจ็บที่ไม่มีอาการชา หรือมีอาการกล้ามเนื้อที่แขนอ่อนแรง 
ซึ่งเป็นเพียงแค่เคล็ด แพลง หรือกล้ามเนื้อฉีกขาดจะมีอาการปวดเมื่อยเมื่อขยับคอ ไม่ว่าจะเป็นท่าหมุนคอ ก้มหน้า หรือเงยหน้า ทั้งนี้ ผู้ป่วยต้องได้รับการเอ็กซเรย์ว่าไม่มีกระดูกหักหรือข้อเคลื่อน

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น
เมื่อเกิดอาการบาดเจ็บให้หยุดเล่นกีฬาทันที ประคบเย็น หลังจากนั้นให้ประคองคอไว้โดยใช้ผ้าพัน หรือถ้ามีปลอกคออยู่แล้วก็ให้ใส่ปลอกคอแล้วรีบนำส่งแพทย์เพื่อตรวจเอ็กซเรย์ อาการจะดีขึ้นภายใน 1 สัปดาห์หลังการรักษา แต่ต้องพักผ่อนอย่างน้อย 3 สัปดาห์ และมีการบริหารกล้ามเนื้อต้นคอโดยเกร็งต้านมือ 5 วินาทีบ่อยๆ เพื่อให้กล้ามเนื้อแข็งแรงก่อนที่จะกลับมาเล่นกีฬาอีกครั้ง

2. อาการบาดเจ็บที่มีอาการชา หรือมีอาการกล้ามเนื้อที่แขนอ่อนแรง
แสดงว่าเส้นประสาทที่ออกจากกระดูกต้นคอมาเลี้ยงที่แขนถูกรบกวนหรือถูกกดทับ ซึ่งอาจพบในกระดูกคอที่เสื่อมในผู้สูงอายุที่มีกระดูกงอกไปกดทับเส้นประสาท หรือการบาดเจ็บที่เกิดจากการกระแทกเส้นประสาท โดยหมอนรองกระดูกไปกดทับหรือกระดูกเคลื่อนไปกดทับ  

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น 
เมื่อเกิดการบาดเจ็บหรือเกิดอาการดังกล่าวให้หยุดพักทันที ประคบเย็น และต้องประคองคอให้อยู่นิ่ง โดยใส่ปลอกคอ หรือพันผ้าทบหนาๆ เพื่อไม่ให้คอเคลื่อนไหว หลังจากนั้นให้รีบนำส่งแพทย์ทันทีเพื่อตรวจเอ็กซเรย์ ถ้ามีกระดูกต้นคอหักหรือเคลื่อน อาจต้องผ่าตัดหรือใส่เฝือกเพื่อยึดศีรษะ คอ และลำตัวเข้าด้วยกัน ถ้าไม่มีกระดูกหักหรือข้อต่อเคลื่อนก็ให้ใส่ปลอกคอ และให้การรักษาโดยใช้ยาร่วมกับการทำกายภาพบำบัด ซึ่งอาจต้องใช้เวลาในการรักษาอย่างน้อย 6 สัปดาห์ หลังจากนั้นบริหารกล้ามเนื้อคอให้แข็งแรงแล้วจึงกลับไปเล่นกีฬาได้อีกครั้ง 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง