นอนไม่หลับ (Insomnia)

#ศูนย์อายุรกรรม #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #นอนไม่หลับ #ความเครียด #นอนไม่เพียงพอ #หายใจไม่สะดวก #สภาพแวดล้อมในห้องนอน #สภาพห้องนอน #เปลี่ยนที่นอน #นอนเป็นเวลา #Insomnia

นอนไม่หลับเป็นภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นร่วมกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่อาจส่งผลให้เกิดความเครียดหรือไม่สบายใจ รวมไปถึงความผิดปกติทางกาย จิตใจ หรือสภาพแวดล้อมบางอย่าง เช่น แปลกสถานที่ ทำให้เกิดปัญหานอนไม่เพียงพอ และตื่นขึ้นมาไม่สดชื่น หากมีอาการนอนไม่หลับมากกว่า 1 สัปดาห์ หรือมีผลกระทบต่อต่อการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่น ควรมารับการปรึกษาจากแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงที

สาเหตุของอาการนอนไม่หลับมีหลายปัจจัย

ปัจจัยทางกาย 
• เป็นโรคที่ทำให้มีอาการเจ็บปวดมาก โรคสมองเสื่อม ความผิดปกติของฮอร์โมน ไอเรื้อรัง หายใจลำบาก ตื่นปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน
• หายใจไม่สะดวก หรือผลจากยา
• การเคลื่อนไหวแขนขาที่ผิดปกติขณะหลับ 
• การขาดลมหายใจระหว่างการนอนหลับเป็นพักๆ
• การได้รับสารกระตุ้นบางอย่าง เช่น กาแฟ ชา น้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ปัจจัยทางจิตใจ 
• เหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้น อาจเป็นเรื่องที่ทำให้เสียใจ ไม่สบายใจ 
• อาการเริ่มแรกของโรคทางจิตบางอย่าง เช่น โรคซึมเศร้า โรคในกลุ่มกังวล โรคจิต

สภาพแวดล้อมของการนอน
• สภาพห้องนอน เช่น แสงสว่างมากเกินไป เสียงดัง อุณหภูมิร้อนเกินไป
• แปลกต่อสถานที่ การเปลี่ยนที่นอนและการเดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาโลก 
• การทำงานกะดึก

การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการนอน
• ตื่นนอนเป็นเวลา จะทำให้ร่างกายปรับวงจรการนอนปกติได้ในคืนถัดไป และทำให้หลับง่ายขึ้น
• จัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้ดี เช่น อากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป เสียงไม่ดังเกินไป แสงไม่สว่างมากเกินไป
• ใช้เตียงนอนสำหรับการนอนเท่านั้น ไม่ควรทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น อ่านหนังสือ ทำงาน
• ควรนอนเมื่อรู้สึกง่วง หากนอนไม่หลับใน 10 นาที ให้ลุกจากเตียงไปทำกิจกรรมที่สบายใจแล้วกลับมานอนใหม่
• ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันในตอนเย็น ห้ามออกกำลังกายก่อนนอนเพราะคิดว่าจะทำให้เพลียและหลับง่ายขึ้น ในความเป็นจริงจะทำให้หลับยากขึ้นกว่าเดิม
• งดสารกระตุ้นหลังเที่ยงวัน เช่น กาแฟ ชา น้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• อาบน้ำอุ่น ดื่มนมอุ่นๆ และสร้างการผ่อนคลายต่างๆ เช่น ทำสมาธิ จะช่วยให้หลับง่ายขึ้น
• อย่าบังคับตัวเองให้นอนหลับ เพราะอาจทำให้เกิดความกังวลมากและทำให้หลับยากขึ้น
• อย่านอนชดเชยตอนกลางวัน เพราะจะทำให้นอนไม่หลับตอนกลางคืน
• ไม่ควรใช้ยาเพื่อทำให้หลับเพราะจะทำให้ติด และเมื่อหยุดยาจะทำให้นอนไม่หลับมากขึ้นกว่าเดิม ยกเว้นกรณีที่แพทย์เป็นผู้สั่งยาให้
• ควรพามาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็วตั้งแต่แรก จะทำให้ปัญหารุนแรงน้อยลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โซน D

#ศูนย์อายุรกรรม #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #นอนไม่หลับ #ความเครียด #นอนไม่เพียงพอ #หายใจไม่สะดวก #สภาพแวดล้อมในห้องนอน #สภาพห้องนอน #เปลี่ยนที่นอน #นอนเป็นเวลา #Insomnia

นอนไม่หลับเป็นภาวะหรืออาการที่เกิดขึ้นร่วมกับเหตุการณ์ในชีวิตประจำวันที่อาจส่งผลให้เกิดความเครียดหรือไม่สบายใจ รวมไปถึงความผิดปกติทางกาย จิตใจ หรือสภาพแวดล้อมบางอย่าง เช่น แปลกสถานที่ ทำให้เกิดปัญหานอนไม่เพียงพอ และตื่นขึ้นมาไม่สดชื่น หากมีอาการนอนไม่หลับมากกว่า 1 สัปดาห์ หรือมีผลกระทบต่อต่อการปฏิบัติงานและความสัมพันธ์กับผู้อื่น ควรมารับการปรึกษาจากแพทย์เพื่อทำการรักษาอย่างทันท่วงที

สาเหตุของอาการนอนไม่หลับมีหลายปัจจัย

ปัจจัยทางกาย 
• เป็นโรคที่ทำให้มีอาการเจ็บปวดมาก โรคสมองเสื่อม ความผิดปกติของฮอร์โมน ไอเรื้อรัง หายใจลำบาก ตื่นปัสสาวะบ่อยในเวลากลางคืน
• หายใจไม่สะดวก หรือผลจากยา
• การเคลื่อนไหวแขนขาที่ผิดปกติขณะหลับ 
• การขาดลมหายใจระหว่างการนอนหลับเป็นพักๆ
• การได้รับสารกระตุ้นบางอย่าง เช่น กาแฟ ชา น้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์

ปัจจัยทางจิตใจ 
• เหตุการณ์ในชีวิตที่เกิดขึ้น อาจเป็นเรื่องที่ทำให้เสียใจ ไม่สบายใจ 
• อาการเริ่มแรกของโรคทางจิตบางอย่าง เช่น โรคซึมเศร้า โรคในกลุ่มกังวล โรคจิต

สภาพแวดล้อมของการนอน
• สภาพห้องนอน เช่น แสงสว่างมากเกินไป เสียงดัง อุณหภูมิร้อนเกินไป
• แปลกต่อสถานที่ การเปลี่ยนที่นอนและการเดินทางข้ามเส้นแบ่งเวลาโลก 
• การทำงานกะดึก

การปฏิบัติตัวที่ถูกต้องในการนอน
• ตื่นนอนเป็นเวลา จะทำให้ร่างกายปรับวงจรการนอนปกติได้ในคืนถัดไป และทำให้หลับง่ายขึ้น
• จัดสภาพแวดล้อมในห้องนอนให้ดี เช่น อากาศที่ไม่ร้อนหรือหนาวเกินไป เสียงไม่ดังเกินไป แสงไม่สว่างมากเกินไป
• ใช้เตียงนอนสำหรับการนอนเท่านั้น ไม่ควรทำกิจกรรมอื่นๆ เช่น อ่านหนังสือ ทำงาน
• ควรนอนเมื่อรู้สึกง่วง หากนอนไม่หลับใน 10 นาที ให้ลุกจากเตียงไปทำกิจกรรมที่สบายใจแล้วกลับมานอนใหม่
• ออกกำลังกายสม่ำเสมอทุกวันในตอนเย็น ห้ามออกกำลังกายก่อนนอนเพราะคิดว่าจะทำให้เพลียและหลับง่ายขึ้น ในความเป็นจริงจะทำให้หลับยากขึ้นกว่าเดิม
• งดสารกระตุ้นหลังเที่ยงวัน เช่น กาแฟ ชา น้ำอัดลม เครื่องดื่มแอลกอฮอล์
• อาบน้ำอุ่น ดื่มนมอุ่นๆ และสร้างการผ่อนคลายต่างๆ เช่น ทำสมาธิ จะช่วยให้หลับง่ายขึ้น
• อย่าบังคับตัวเองให้นอนหลับ เพราะอาจทำให้เกิดความกังวลมากและทำให้หลับยากขึ้น
• อย่านอนชดเชยตอนกลางวัน เพราะจะทำให้นอนไม่หลับตอนกลางคืน
• ไม่ควรใช้ยาเพื่อทำให้หลับเพราะจะทำให้ติด และเมื่อหยุดยาจะทำให้นอนไม่หลับมากขึ้นกว่าเดิม ยกเว้นกรณีที่แพทย์เป็นผู้สั่งยาให้
• ควรพามาพบแพทย์เพื่อหาสาเหตุและแก้ไขโดยเร็วตั้งแต่แรก จะทำให้ปัญหารุนแรงน้อยลง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์อายุรกรรม ชั้น 2 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง