เบาหวานป้องกันได้

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการขาดอินซูลิน หรือประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินไม่ดี จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง เช่น เบาหวานขึ้นจอประสาทตา ไตวายเรื้อรังจากโรคเบาหวาน เป็นต้น

สาเหตุของโรคเบาหวาน

1. กรรมพันธุ์

2. อายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว

3. ภาวะน้ำหนักตัวเกิน

4. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน

1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

 • เลือกทานอาหารประเภทข้าว-แป้งที่ไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีต ธัญพืชต่างๆ ควรรับประทานอย่างพอดี เพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เส้นเลือด
 • เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ชนิดไขมันต่ำ ไม่ติดมัน เช่น เนื้อปลา ไข่ขาว เนื้ออกไก่ เนื้อหมูสันใน ลูกชิ้นต่างๆ หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ไส้กรอก แหนม เบคอน แฮม หมูยอ เป็นต้น
 • รับประทานผักประเภทใบ ควรระวังผักที่มีลักษณะเป็นหัว เช่น ฟักทอง เผือก ข้าวโพด มันเทศ
  มันฝรั่ง มันแกว แห้ว เพราะผักเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มข้าว-แป้ง
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง เช่น องุ่น ลำใย ลิ้นจี่ สัปปะรด ควบคุมปริมาณการรับประทานต่อครั้ง คือ ไม่เกิน 7-8 ชิ้นคำ (ฝรั่ง สาลี่ แก้วมังกร) 1 ผลกลาง (แอปเปิ้ลฟูจิ ส้มเขียวหวาน) หรือไม่เกิน 7-8 ผลเล็ก (องุ่น ลำใย) 2-3 ครั้งต่อวัน
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่าปล่อยให้อ้วนลงพุง

2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 • การออกกำลังกายช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ถึงร้อยละ 58 และทำให้ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดลดลงประมาณร้อยละ 0.8%  
 • ควรออกกำลังกายกันครั้งละ 10 นาที วันละ 30 นาที อย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์

3. ไม่สูบบุหรี่

4. หลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5. ไม่เครียด หรือวิตกกังวลมากจนเกินไป

6. หมั่นไปตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และปัสสาวะเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D

เบาหวานเป็นโรคเรื้อรังที่เกิดจากการขาดอินซูลิน หรือประสิทธิภาพการทำงานของอินซูลินไม่ดี จำเป็นต้องได้รับการดูแลรักษาต่อเนื่องเพื่อป้องกันโรคแทรกซ้อนเรื้อรัง เช่น เบาหวานขึ้นจอประสาทตา ไตวายเรื้อรังจากโรคเบาหวาน เป็นต้น

สาเหตุของโรคเบาหวาน

1. กรรมพันธุ์

2. อายุที่เพิ่มขึ้นแล้ว

3. ภาวะน้ำหนักตัวเกิน

4. พฤติกรรมการรับประทานอาหาร

การดูแลตัวเองเพื่อป้องกันโรคเบาหวาน

1. รับประทานอาหารให้ครบ 5 หมู่

 • เลือกทานอาหารประเภทข้าว-แป้งที่ไม่ขัดสี เช่น ข้าวกล้อง ขนมปังโฮลวีต ธัญพืชต่างๆ ควรรับประทานอย่างพอดี เพื่อชะลอการดูดซึมน้ำตาลเข้าสู่เส้นเลือด
 • เลือกรับประทานเนื้อสัตว์ชนิดไขมันต่ำ ไม่ติดมัน เช่น เนื้อปลา ไข่ขาว เนื้ออกไก่ เนื้อหมูสันใน ลูกชิ้นต่างๆ หลีกเลี่ยงเนื้อสัตว์แปรรูป เช่น ไส้กรอก แหนม เบคอน แฮม หมูยอ เป็นต้น
 • รับประทานผักประเภทใบ ควรระวังผักที่มีลักษณะเป็นหัว เช่น ฟักทอง เผือก ข้าวโพด มันเทศ
  มันฝรั่ง มันแกว แห้ว เพราะผักเหล่านี้จัดอยู่ในกลุ่มข้าว-แป้ง
 • หลีกเลี่ยงการรับประทานผลไม้ที่มีน้ำตาลสูง เช่น องุ่น ลำใย ลิ้นจี่ สัปปะรด ควบคุมปริมาณการรับประทานต่อครั้ง คือ ไม่เกิน 7-8 ชิ้นคำ (ฝรั่ง สาลี่ แก้วมังกร) 1 ผลกลาง (แอปเปิ้ลฟูจิ ส้มเขียวหวาน) หรือไม่เกิน 7-8 ผลเล็ก (องุ่น ลำใย) 2-3 ครั้งต่อวัน
 • ควบคุมน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์ปกติ อย่าปล่อยให้อ้วนลงพุง

2. ออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ

 • การออกกำลังกายช่วยป้องกันการเกิดโรคเบาหวานได้ถึงร้อยละ 58 และทำให้ระดับน้ำตาลสะสมในเลือดลดลงประมาณร้อยละ 0.8%  
 • ควรออกกำลังกายกันครั้งละ 10 นาที วันละ 30 นาที อย่างน้อย 150 นาที/สัปดาห์

3. ไม่สูบบุหรี่

4. หลีกเลี่ยงดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์

5. ไม่เครียด หรือวิตกกังวลมากจนเกินไป

6. หมั่นไปตรวจระดับน้ำตาลในเลือด และปัสสาวะเป็นประจำ อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง