ไวรัสตับอักเสบ วายร้ายทำลายตับ (Hepatitis)

ปัญหาการทำงานของตับที่ถูกคุกคามจากไวรัสมีหลายชนิด แต่ที่ยังเป็นปัญหาสำคัญในบ้านเราคือ ไวรัสตับอักเสบบีและซี ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บางรายมีอาการของตับอักเสบเฉียบพลัน ลักษณะคล้ายไข้หวัด และอาจมีตัว ตาเหลือง หรือดีซ่านตามมา และผู้ป่วยกลุ่มนี้จำนวนหนึ่งมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอย่างเรื้อรัง ซึ่งอาจมีเพียงอาการอ่อนเพลีย ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสเรื้อรังส่วนใหญ่ไม่ได้มาพบแพทย์ จะรู้ว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบก็ต่อเมื่อได้เจาะเลือดตรวจค้นหาการติดเชื้อในร่างกาย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรังบางรายอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายในตับจนเกิดภาวะตับแข็งและตับวายในเวลาต่อมา มีอาการดีซ่าน ท้องมาน ขาบวม หรือบางรายมีอาการปวดท้องบริเวณชายโครงขวาจากมะเร็งตับที่เกิดแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่ายสูง นับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย

ไวรัสตับอักเสบบีและซี ติดต่อได้อย่างไร

ไวรัสตับอักเสบทั้ง 2 ชนิดนี้ พบอยู่ในเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย สามารถติดต่อไปสู่ผู้อื่นผ่านบาดแผลที่บริเวณผิวหนังหรือเยื่อบุส่วนต่างๆ ของร่างกาย เมื่อสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโดยตรง ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์มีคมร่วมกัน เช่น มีดโกนขน กรรไกรตัดเล็บ และอุปกรณ์ทำความสะอาดฟัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสไปสู่ผู้อื่นได้

การสัมผัสร่างกาย เช่น กอด สัมผัส หรือรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดนี้ ไม่ได้เป็นทางติดต่อของเชื้อไวรัส ดังนั้นผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนได้ตามปกติ

การติดตามอาการและการรักษา

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ควรได้รับการตรวจเลือดติดตามการทำงานของตับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาว่าผู้ป่วยรายใดควรได้รับการรักษาจำเพาะด้วยยาต้านไวรัสชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือยารับประทาน  ซึ่งมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพดีในการรักษา 

สิ่งสำคัญที่ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบทุกคนควรปฏิบัติ คือ

  • ออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้สุขภาพทั่วไปให้แข็งแรง
  • งดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเสริมหรือสมุนไพรต่างๆ เพื่อหวังผลบำรุงหรือล้างพิษตับ เนื่องจากผู้ป่วยโรคตับมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตับอักเสบกำเริบขณะที่ใช้สารดังกล่าว  รวมทั้งยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันว่าการรับประทานสารดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อตับ
  • นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบแบบเรื้อรัง ควรได้รับการตรวจเฝ้าระวังการเกิดมะเร็งตับแทรกซ้อนด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์และตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอ

การป้องกัน

1. ผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 95 สร้างภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้ และอยู่ได้นานเป็นเวลาหลายสิบปี

2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมาก่อน การป้องกันที่ดีที่สุดคือ งดการใช้ของมีคมหรือเข็มฉีดยาร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนฉีดป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 โซน A

ปัญหาการทำงานของตับที่ถูกคุกคามจากไวรัสมีหลายชนิด แต่ที่ยังเป็นปัญหาสำคัญในบ้านเราคือ ไวรัสตับอักเสบบีและซี ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบ บางรายมีอาการของตับอักเสบเฉียบพลัน ลักษณะคล้ายไข้หวัด และอาจมีตัว ตาเหลือง หรือดีซ่านตามมา และผู้ป่วยกลุ่มนี้จำนวนหนึ่งมีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบอย่างเรื้อรัง ซึ่งอาจมีเพียงอาการอ่อนเพลีย ทำให้ผู้ติดเชื้อไวรัสเรื้อรังส่วนใหญ่ไม่ได้มาพบแพทย์ จะรู้ว่ามีการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบก็ต่อเมื่อได้เจาะเลือดตรวจค้นหาการติดเชื้อในร่างกาย ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเรื้อรังบางรายอาจมีการเปลี่ยนแปลงภายในตับจนเกิดภาวะตับแข็งและตับวายในเวลาต่อมา มีอาการดีซ่าน ท้องมาน ขาบวม หรือบางรายมีอาการปวดท้องบริเวณชายโครงขวาจากมะเร็งตับที่เกิดแทรกซ้อน ทำให้ผู้ป่วยต้องได้รับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างต่อเนื่อง มีค่าใช้จ่ายสูง นับเป็นปัญหาทางสาธารณสุขที่สำคัญในประเทศไทย

ไวรัสตับอักเสบบีและซี ติดต่อได้อย่างไร

ไวรัสตับอักเสบทั้ง 2 ชนิดนี้ พบอยู่ในเลือดหรือสารคัดหลั่งของผู้ป่วย สามารถติดต่อไปสู่ผู้อื่นผ่านบาดแผลที่บริเวณผิวหนังหรือเยื่อบุส่วนต่างๆ ของร่างกาย เมื่อสัมผัสกับเลือดหรือสารคัดหลั่งที่ปนเปื้อนเชื้อไวรัสโดยตรง ดังนั้นจึงควรหลีกเลี่ยงการใช้อุปกรณ์มีคมร่วมกัน เช่น มีดโกนขน กรรไกรตัดเล็บ และอุปกรณ์ทำความสะอาดฟัน เพื่อป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสไปสู่ผู้อื่นได้

การสัมผัสร่างกาย เช่น กอด สัมผัส หรือรับประทานอาหารร่วมกันกับผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบชนิดนี้ ไม่ได้เป็นทางติดต่อของเชื้อไวรัส ดังนั้นผู้ป่วยสามารถใช้ชีวิตในสังคมร่วมกับบุคคลในครอบครัวหรือเพื่อนได้ตามปกติ

การติดตามอาการและการรักษา

ผู้ที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีหรือซี ควรได้รับการตรวจเลือดติดตามการทำงานของตับอย่างสม่ำเสมอ เพื่อพิจารณาว่าผู้ป่วยรายใดควรได้รับการรักษาจำเพาะด้วยยาต้านไวรัสชนิดฉีดเข้าใต้ผิวหนัง หรือยารับประทาน  ซึ่งมีความปลอดภัยและประสิทธิภาพดีในการรักษา 

สิ่งสำคัญที่ผู้ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบทุกคนควรปฏิบัติ คือ

  • ออกกำลังกายและพักผ่อนอย่างเหมาะสมเพื่อทำให้สุขภาพทั่วไปให้แข็งแรง
  • งดดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด
  • หลีกเลี่ยงการรับประทานอาหารเสริมหรือสมุนไพรต่างๆ เพื่อหวังผลบำรุงหรือล้างพิษตับ เนื่องจากผู้ป่วยโรคตับมีความเสี่ยงต่อการเกิดภาวะตับอักเสบกำเริบขณะที่ใช้สารดังกล่าว  รวมทั้งยังไม่มีข้อมูลทางการแพทย์ยืนยันว่าการรับประทานสารดังกล่าวจะมีประโยชน์ต่อตับ
  • นอกจากนี้ผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสตับอักเสบแบบเรื้อรัง ควรได้รับการตรวจเฝ้าระวังการเกิดมะเร็งตับแทรกซ้อนด้วยเครื่องอัลตราซาวนด์และตรวจเลือดอย่างสม่ำเสมอ

การป้องกัน

1. ผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีมาก่อน ควรได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีทั้งหมด 3 ครั้ง ซึ่งสามารถกระตุ้นให้ผู้ป่วยมากกว่าร้อยละ 95 สร้างภูมิต้านทานต่อการติดเชื้อไวรัสตับอักเสบบีได้ และอยู่ได้นานเป็นเวลาหลายสิบปี

2. สำหรับผู้ที่ไม่เคยติดเชื้อไวรัสตับอักเสบซีมาก่อน การป้องกันที่ดีที่สุดคือ งดการใช้ของมีคมหรือเข็มฉีดยาร่วมกับผู้ป่วยติดเชื้อ เนื่องจากในปัจจุบันยังไม่มีวัคซีนฉีดป้องกันการติดเชื้อดังกล่าว

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ชั้น 4 โซน A


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง