กระดูกสันหลังคด แก้ได้ (Scoliosis)

#โรคกระดูกสันหลังคด #โรคกระดูกสันหลังคดคือ #วิธีการรักษาโรคกระดูกสันหลังคด #โรคกระดูกสันหลังคดเกิดจาก  #กระดูสันหลังคด #กระดูกสันหลังคดเล็กน้อย #กระดูกสันหลังคดในผู้ใหญ่ #กระดูกสันหลังคดในเด็ก #ผ่าตัดกระดูกสันหลังคด #กระดูกสันหลังคดในผู้สูงอายุ #scoliosis

โรคกระดูกสันหลังคด (Scoliosis) คือ

แนวกระดูกสันหลังที่ผิดรูปมีการคดออกไปด้านข้าง สาเหตุที่ทำให้เกิดกระดูกสันหลังคด ได้แก่ การสร้างและการเจริญเติบโตที่ผิดปกติของกระดูกสันหลังตั้งแต่กำเนิด กล้ามเนื้อ หรือระบบประสาทผิดปกติ เกิดร่วมกับโรคท้าวแสนปม และสาเหตุอื่นๆ แต่ที่พบบ่อยที่สุด ประมาณร้อยละ 80 ของผู้ป่วยกระดูกสันหลังคดทุกชนิด คือ กระดูกสันหลังคดชนิดที่ไม่พบสาเหตุ มักพบในช่วงอายุระหว่าง 10 - 15 ปี

สาเหตุการเกิดโรคกระดูกสันหลังคด เกิดได้หลายสาเกตุได้แก่

1. กระดูกสันหลังคดโดยไม่ทราบสาเหตุ พบในเด็กที่กระดูกสันหลังมีความผิดปกติ โดยมีความคดมากน้อยแตกต่างกัน อาจสังเกตเห็นด้วยตาจากลักษณะภายนอกหรืออาศัยการเอกซเรย์ มีความเสี่ยงในเพศหญิงมากกว่าเพศชาย

วิธีการรักษา แพทย์จะพิจารณาจากอายุ มุมของกระดูกสันหลังที่คด ผู้ป่วยเข้าสู่ภาวะกระดูกหยุดเจริญแล้วหรือยัง เพื่อดูโอกาสของกระดูกสันหลังที่จะหยุดคดเพิ่ม เช่น ผู้หญิงที่เริ่มมีประจำเดือน โดยแพทย์จะทำการตรวจเอกซเรย์เพื่อ วัดมุมกระดูกสันหลังที่คด

โดยการพิจารณาการรักษาจะทำเพื่อป้องกันภาวะกระดูกคดไม่ให้เพิ่มขึ้น หรือแก้ไขภาวะคดจะทำในกรณีที่ประเมินแล้วพบว่า กระดูกยังไม่หยุดเจริญ ถ้าหากปล่อยไว้กระดูกสันหลังจะคดเพิ่มขึ้นจนมีค่ามุมเกินค่าที่ยอมรับได้ และแก้ไขในกรณีค่ามุมการคดเกินกว่าค่าที่ยอมรับได้ (โดยไม่ต้องดูอายุ) อาจเริ่มการรักษาโดยไม่ผ่าตัดในกรณีผู้ป่วยอายุน้อยสามารถสวมกายอุปกรณ์คัดลำตัว แต่ในกรณีที่ผู้ป่วยมีมุมการคดมาก จำเป็นต้องเลือกการผ่าตัดเพื่อแก้ไขการคด เชื่อมกระดูกสันหลัง และดามโลหะ

2. กระดูกสันหลังคดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลา จะมีอาการกระดูกสันหลังคดตั้งแต่เด็ก แต่จะรุนแรงมากกว่าและมีอาการทางระบบประสาท เช่น กล้ามเนื้ออ่อนแรงร่วมด้วย โดยผู้ที่มีความเสี่ยงคือผู้ที่มีประวัติครอบครัวเป็นกระดูกคด แต่ก็สามารถเกิดในรายที่ไม่มีประวัติครอบครัวได้เช่นกัน

วิธีการรักษา เนื่องจากกระดูกสันหลังคดจากความผิดปกติของระบบประสาทส่วนกลาง มีความซับซ้อนในการรักษามาก แพทย์ส่วนใหญ่จำเป็นต้องผ่าตัดแก้ไข เพื่อลดภาวะความผิดปกติของระบบประสาท

3. กระดูกสันหลังคดจากความเสื่อมของกระดูกสันหลัง พบมากในผู้สูงอายุที่มีภาวะข้ออักเสบ ข้อกระดูกหลังเสื่อม กระดูกพรุน

วิธีการรักษา แพทย์จะทำการแก้ไขภาวะกระดูกคดร่วมกับแก้ไขภาวะอื่นร่วมด้วย เช่น การกดทับรากประสาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ ชั้น 2 โซน A

#โรคกระดูกสันหลังคด #วิธีการรักษาโรคกระดูกสันหลังคด #โรคกระดูกสันหลังคดเกิดจาก #ตรวจกระดูกสันหลังคด #กระดูกสันหลังคดเล็กน้อย #กระดูกสันหลังคดในผู้ใหญ่ #กระดูกสันหลังคดในเด็ก #ผ่าตัดกระดูกสันหลังคด #กระดูกสันหลังคดในผู้สูงอายุ #scoliosis

สาระสุขภาพที่น่าสนใจ

  • #ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #โรคข้อเข่าเสื่อม #ข้อเข้าเสื่อม #ข้อเสื่อม #ผ่าตัดข้อเข่า #เตรียมตัวผ่าตัด #การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียมทั้งข้อ #การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม #เปลี่ยนข้อเข่าเทียม ที่ไหนดี #Total Knee Replacement
  • #ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #ข้อเท้าพลิก #ข้อเท้าแพลง #ใช้ข้อเท้ามากกว่าคนปกติ #ใส่ส้นสูง #ข้อเท้าแพลงแบบสูง #กระดูกแตกภายในเท้า #ข้อเท้าบาดเจ็บ #ปฐมพยาบาลข้อเท้าพลิก #การดูแลข้อเท้า #Ankle Sprain
  • #ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #กระดูกสะโพกขาดเลือด #โรคหัวกระดูกสะโพกขาดเลือด #สะโพกหัก #สะโพกเคลื่อน #ปวดสะโพก #สะโพกหัก อาการ #สะโพกเคลื่อน อาการ #ปวดสะโพกร้าวลงขา #Osteonecrosis of the Femoral Head
  • #ศูนย์ออร์โธปิดิกส์ #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #การผ่าตัดเปลี่ยนข้อเข่าเทียม #มาตรฐานการรักษาพยาบาล #ข้อเข่าเทียม #ผ่าตัดข้อเข่าเทียมที่ไหนดี #มาตรฐานการรักษาระดับสากล #ความปลอดภัยในการรักษา #JCI