ทำไมต้องตรวจคัดกรองมะเร็งปอด (Lung cancer screening)

#โรคมะเร็งปอด #มะเร็งปอด สาเหตุ #การป้องกันโรคมะเร็งปอด #มะเร็งปอด คือ #โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด #ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด #โปรแกรม ตรวจ ปอด #ct scan ปอด ราคา #การทํา ct scan ปอด #Lung cancer screening #Lung cancer screening test

โรคมะเร็งปอด (LUNG CANCER) เป็นโรคมะเร็งอันดับ 1 ที่คร่าชีวิตประชากรทั่วโลกและเป็นมะเร็งที่พบได้บ่อยเป็นอันดับ 1 ในผู้ชาย และเป็นอันดับ 3 ในผู้หญิง

ปัจจัยเสี่ยงที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอดมีอยู่หลายอย่าง แต่สาเหตุที่สำคัญคือ บุหรี่ ผู้ป่วยส่วนใหญ่มักมาพบแพทย์เมื่อมะเร็งมีอาการลุกลาม ดังนั้นการตรวจคัดกรองจะช่วยให้แพทย์สามารถตรวจพบมะเร็งได้ตั้งแต่ระยะเริ่มแรก ซึ่งจะช่วยให้ผลการรักษาที่ดี

ในปัจจุบันมีวิธีการตรวจคัดกรองมะเร็งปอดด้วยเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ แบบใช้ปริมาณรังสีต่ำ (Low - dose CT Scan) เป็นวิธีการถ่ายภาพตัดขวางด้วยรังสีเอกซเรย์ ช่วยให้ตรวจพบความผิดปกติได้มากกว่าการเอกซเรย์แบบธรรมดา และใช้ปริมาณรังสีต่ำกว่า

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด LDCT

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์มะเร็ง ชั้น 1 โซน E

#โรคมะเร็งปอด #มะเร็งปอด สาเหตุ #การป้องกันโรคมะเร็งปอด #มะเร็งปอด คือ #โปรแกรมตรวจคัดกรองมะเร็งปอด #ตรวจคัดกรองมะเร็งปอด #โปรแกรม ตรวจ ปอด #ct scan ปอด ราคา #การทํา ct scan ปอด #Lung cancer screening #Lung cancer screening test

สาระสุขภาพที่น่าสนใจ

  • #ศูนย์มะเร็ง #โรงพยาบาลศิริราชปิยมหาราชการุณย์ #เตรียมตัวก่อนตรวจมะเร็งเต้านม #ตรวจมะเร็งเต้านม #มะเร็งเต้านม #แมมโมแกรม #ตรวจคัดกรองมะเร็งเต้านม #คลำพบก้อนเนื้อ #เลือดออกหัวนม #เตรียมตัวตรวจมะเร็งเต้านม
  • #ศูนย์มะเร็ง #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #มะเร็ง #มะเร็งผิวหนัง #มะเร็งกระดูก #มะเร็งเม็ดเลือดขาว #มะเร็งสมอง #มะเร็งปากมดลูก #มะเร็งตับ #มะเร็งลําไส้ #มะเร็งต่อมลูกหมาก #มะเร็งช่องปาก #มะเร็งต่อมน้ําเหลือง #Cancer
  • #ศูนย์มะเร็ง #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #มะเร็งเต้านม #มะเร็ง #มะเร็งเต้านมคืออะไร #มะเร็งเต้านมเกิดจากอะไร #อาการของมะเร็งเต้านม #การรักษามะเร็งเต้านม #การป้องกันมะเร็งเต้านม #Breast cancer