รศ.พญ. งามแข เรืองวรเวทย์
รศ.พญ. งามแข เรืองวรเวทย์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  17:00 - 19:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4,5
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 19:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. นริศ กิจณรงค์
รศ.นพ. นริศ กิจณรงค์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. สกาวรัตน์ เพ็ชร์ยิ้ม
ผศ.พญ. สกาวรัตน์ เพ็ชร์ยิ้ม
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  12:00 - 14:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์