ออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อ ...อย่างไรให้ถูกวิธี (Exercise for Muscle)

กล้ามเนื้อ คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายที่ช่วยออกแรงและเคลื่อนไหว โดยมีหน้าที่พยุงและปรับเปลี่ยนท่าทางการเคลื่อนที่ไปมา รวมทั้งการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในร่างกาย การออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และยังช่วยลดโรคเรื้อรังหลายโรค เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง

การเตรียมตัวก่อนออกกำลังกาย

 1. รับประทานอาหารอย่างน้อย 1 - 2 ชั่วโมงก่อนการออกกำลังกาย
 2. สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย เพื่อให้เคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวก
 3. สวมรองเท้าที่พอดี และเหมาะสมกับการออกกำลังกาย
 4. อบอุ่นร่างกาย 10 นาที ก่อนการออกกำลังกายทุกครั้ง
 5. เริ่มออกกำลังกายช้าๆ และฝึกออกกำลังกายที่มีระดับความหนักต่ำ
 6. ดื่มน้ำก่อนและหลังการออกกำลังกายอยู่เสมอ

การออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อแขน

 • เหยียดแขนตรงมาด้านหน้า จับยางยืดไว้ จากนั้นกางแขนดึงยางออกจากกัน ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต

 • จับยางยืดทั้งสองข้าง ใช้มือข้างหนึ่งไขว้หลังอีกข้างอยู่ด้านบน ออกแรงดึงยางยืดขึ้น ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต สลับกัน ทำทั้งสองข้าง

 • ยืนตรงมือจับยางยืดทั้งสองข้าง เท้าเหยียบกึ่งกลางยางตามรูป จากนั้นออกแรงงอศอกดึงยางเข้าหาลำตัว ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต สลับกัน ทำทั้งสองข้าง

การออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อขา

 • นั่งเก้าอี้ จากนั้นใช้มือจับยางยืด ทั้งสองข้างเท้าเหยียบกึ่งกลางยางตามรูป จากนั้นออกแรงเหยียดขาให้สุด มือทั้งสองข้างหนีบลำตัว ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต สลับกัน ทำทั้งสองข้าง

 • ยืนตรงมือจับเก้าอี้ ขาสองข้างอยู่ในยางยืด จากนั้นออกแรงกางขาตรามรูป ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต สลับกัน ทำทั้งสองข้าง

การออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

 • ยืนตรง กางขาสองข้าง ความกว้างระดับไหล่ เหยียดแขนตรงไปด้านหน้า จากนั้นโน้มตัวไปด้านหน้า พร้อมย่อเข่า ทิ้งสะโพกไปด้านหลัง ขณะทำหลังต้องตรงและเข่าไม่งอจนเลยปลายเท้า ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต

 • นอนคว่ำชันข้อศอกบนเตียง จากนั้นแขม่วหน้าท้องร่วมกับเกร็งสะโพก ยกลำตัวขึ้น หลังตรงไม่แอ่น (ตามรูป) ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C

กล้ามเนื้อ คือ ส่วนหนึ่งของร่างกายที่ช่วยออกแรงและเคลื่อนไหว โดยมีหน้าที่พยุงและปรับเปลี่ยนท่าทางการเคลื่อนที่ไปมา รวมทั้งการเคลื่อนไหวของอวัยวะภายในร่างกาย การออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อ จึงถือเป็นสิ่งสำคัญ เพราะจะทำให้กล้ามเนื้อแข็งแรง และยังช่วยลดโรคเรื้อรังหลายโรค เช่น โรคหัวใจ โรคไต โรคหลอดเลือดสมอง

การเตรียมตัวก่อนออกกำลังกาย

 1. รับประทานอาหารอย่างน้อย 1 - 2 ชั่วโมงก่อนการออกกำลังกาย
 2. สวมเสื้อผ้าที่ใส่สบาย เพื่อให้เคลื่อนไหวร่างกายได้สะดวก
 3. สวมรองเท้าที่พอดี และเหมาะสมกับการออกกำลังกาย
 4. อบอุ่นร่างกาย 10 นาที ก่อนการออกกำลังกายทุกครั้ง
 5. เริ่มออกกำลังกายช้าๆ และฝึกออกกำลังกายที่มีระดับความหนักต่ำ
 6. ดื่มน้ำก่อนและหลังการออกกำลังกายอยู่เสมอ

การออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อแขน

 • เหยียดแขนตรงมาด้านหน้า จับยางยืดไว้ จากนั้นกางแขนดึงยางออกจากกัน ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต

 • จับยางยืดทั้งสองข้าง ใช้มือข้างหนึ่งไขว้หลังอีกข้างอยู่ด้านบน ออกแรงดึงยางยืดขึ้น ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต สลับกัน ทำทั้งสองข้าง

 • ยืนตรงมือจับยางยืดทั้งสองข้าง เท้าเหยียบกึ่งกลางยางตามรูป จากนั้นออกแรงงอศอกดึงยางเข้าหาลำตัว ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต สลับกัน ทำทั้งสองข้าง

การออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อขา

 • นั่งเก้าอี้ จากนั้นใช้มือจับยางยืด ทั้งสองข้างเท้าเหยียบกึ่งกลางยางตามรูป จากนั้นออกแรงเหยียดขาให้สุด มือทั้งสองข้างหนีบลำตัว ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต สลับกัน ทำทั้งสองข้าง

 • ยืนตรงมือจับเก้าอี้ ขาสองข้างอยู่ในยางยืด จากนั้นออกแรงกางขาตรามรูป ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต สลับกัน ทำทั้งสองข้าง

การออกกำลังกายเพิ่มกล้ามเนื้อแกนกลางลำตัว

 • ยืนตรง กางขาสองข้าง ความกว้างระดับไหล่ เหยียดแขนตรงไปด้านหน้า จากนั้นโน้มตัวไปด้านหน้า พร้อมย่อเข่า ทิ้งสะโพกไปด้านหลัง ขณะทำหลังต้องตรงและเข่าไม่งอจนเลยปลายเท้า ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต

 • นอนคว่ำชันข้อศอกบนเตียง จากนั้นแขม่วหน้าท้องร่วมกับเกร็งสะโพก ยกลำตัวขึ้น หลังตรงไม่แอ่น (ตามรูป) ค้างไว้ 10 - 15 วินาที ทำ 20 ครั้ง/เซต ทำ 3 เซต

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง