Hyperthermia เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็ง

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีให้ความร้อนเฉพาะที่ (Hyperthermia)

   Hyperthermia หรือ Thermaltherapy/Thermotherapy ด้วยเครื่อง Thermotron-RF8 เป็นหนึ่งในเทคนิคการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการอาศัยความร้อนที่เกิดจากคลื่นวิทยุที่ความถี่ 8 MHz เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายหรือเนื้อเยื่อเฉพาะที่ โดยอุณหภูมิที่ให้ในการรักษาอยู่ในช่วงระหว่าง 41-43 องศาเซลเซียส เป็นหนึ่งในการรักษาด้วยความร้อน โดยเป็นการให้ความร้อนแบบเป็นบริเวณ (Regional hyperthermia) ซึ่งเป็นการเสริมการรักษาโรคมะเร็งร่วมกับการใช้รังสีรักษาและยาเคมีบำบัด

Thermotron- RF8 ดีอย่างไร

   เป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น รักษาด้วยความร้อนที่ใช้คลื่นวิทยุ (Radiofrequency; RF) 8 MHz ซึ่งให้ได้สูงสุดถึง 1500 วัตต์ สามารถปรับขนาดเพื่อให้ความร้อนได้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดความลึกของการให้ความร้อนได้ถึง 15 เซนติเมตร จึงสามารถที่จะให้การรักษาทั้งเนื้องอกที่อยู่บริเวณผิว และที่อยู่บริเวณลึก เช่น ผิวหนัง กระดูก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อน ไต ลำไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ มดลูก ต่อมลูกหมาก เป็นต้น ยกเว้นบริเวณสมอง ตา และเม็ดเลือด

 

#ศูนย์มะเร็ง #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็ง #การรักษาโรคมะเร็ง #hyperthermia รักษามะเร็ง #มะเร็งปากมดลูก #มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ #มะเร็งเต้านม #มะเร็งกล้ามเนื้อ #มะเร็งเม็ดสี

 

 

Thermotron-RF8 เหมาะกับผู้ป่วยโรคมะเร็งกลุ่มใด?

การเสริมการรักษาโรคมะเร็งด้วยการให้ความร้อน ยังทำให้มีอัตราการควบคุมโรคและหรืออัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer) มะเร็งกลุ่มเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ (Soft Tissue tumor) มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder cancer) มะเร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งศีรษะและลำคอ (Head and neck cancer) มะเร็งเม็ดสีเมลาโนมา (Malignant Melanoma) นอกจากนี้ การให้ความร้อนร่วมกับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนก็พบว่าได้ผลดีด้วยเช่นกัน 

 
การเสริมการรักษาให้ความร้อนส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้างกับร่างกาย

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากการให้ความร้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของหลอดเลือดขนาดเล็ก และการเข้าถึงของออกซิเจนที่ก้อนมะเร็งเพิ่มขึ้น

 • ทำให้เกิดการยับยั้งการจำลองแบบของ DNA (DNA replication) หรือทำให้เกิดช้าลง
 • ยับยั้งขบวนการซ่อมแซมของเซลล์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน (denature proteins) และ ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่
 • กระตุ้นให้เกิด heat-shock proteins และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เพิ่มมากขึ้น
 • ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งมากขึ้น (programmed cell death or apoptosis)
 • ผลของ Hyperthermia ต่อมะเร็งนั้นซับซ้อนและสามารถช่วยลดการแบ่งตัวของมะเร็งทำให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง

โดยสรุป จากผลการศึกษาที่ผ่านมา การรักษาด้วยความร้อนมีผลต่อมะเร็ง หรือเนื้องอกร้ายดังนี้

 1. เนื้องอกร้าย (Malignant tumor) มีโอกาสตอบสนองที่สูงกว่าเนื้อเยื่อปกติเพราะว่ามีความเป็นกรดมากกว่า    (lower pH)
 2. บริเวณที่เป็นเนื้องอกร้ายจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเนื้อเยื่อปกติเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดที่แย่กว่า การรักษาด้วยความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการฉายรังสีรักษา
 3. การรักษาด้วยความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยา เนื่องจากช่วยเพิ่มระดับยาในบริเวณก้อนเนื้องอกร้าย ดังนั้นจะช่วยลดปริมาณยาที่ให้ สามารถลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
 4. การรักษาด้วยความร้อนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและช่วยเพิ่มการสร้าง cytokine ที่กระตุ้นการสร้างเซลล์ T lymphocyte
 5. ช่วยกระตุ้นให้มีการสร้าง β-Endophine ซึ่งเป็นสารทำให้ลดความเจ็บปวด

การรักษาด้วยวิธีให้ความร้อนเหมาะกับผู้ป่วยกลุ่มใด

 • ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกเฉพาะที่ที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการฉายรังสีรักษาเพียงอย่างเดียว เช่นขนาดก้อนใหญ่มาก ไม่สามารถรับยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสีรักษาได้ หรือได้รับยาเคมีไม่ครบ
 • ผู้ป่วยที่มีโรคกลับมาเป็นซ้ำ โดยเป็นเนื้องอกเฉพาะที่และจำเป็นต้องรับการรักษาซ้ำด้วยรังสีรักษาในตำแหน่งเดิม
 • ผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่มการตอบสนองจากการรักษาด้วยรังสีรักษา หรือยาเคมีบำบัด
 • ผู้ป่วยกลุ่มประคับประคองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์มะเร็ง ชั้น 1 โซน E

การรักษาโรคมะเร็งด้วยวิธีให้ความร้อนเฉพาะที่ (Hyperthermia)

   Hyperthermia หรือ Thermaltherapy/Thermotherapy ด้วยเครื่อง Thermotron-RF8 เป็นหนึ่งในเทคนิคการรักษาโรคมะเร็ง ด้วยการอาศัยความร้อนที่เกิดจากคลื่นวิทยุที่ความถี่ 8 MHz เพื่อเพิ่มอุณหภูมิให้กับร่างกายหรือเนื้อเยื่อเฉพาะที่ โดยอุณหภูมิที่ให้ในการรักษาอยู่ในช่วงระหว่าง 41-43 องศาเซลเซียส เป็นหนึ่งในการรักษาด้วยความร้อน โดยเป็นการให้ความร้อนแบบเป็นบริเวณ (Regional hyperthermia) ซึ่งเป็นการเสริมการรักษาโรคมะเร็งร่วมกับการใช้รังสีรักษาและยาเคมีบำบัด

Thermotron- RF8 ดีอย่างไร

   เป็นเครื่องรุ่นใหม่ล่าสุด ซึ่งนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น รักษาด้วยความร้อนที่ใช้คลื่นวิทยุ (Radiofrequency; RF) 8 MHz ซึ่งให้ได้สูงสุดถึง 1500 วัตต์ สามารถปรับขนาดเพื่อให้ความร้อนได้เฉพาะตำแหน่งและกำหนดความลึกของการให้ความร้อนได้ถึง 15 เซนติเมตร จึงสามารถที่จะให้การรักษาทั้งเนื้องอกที่อยู่บริเวณผิว และที่อยู่บริเวณลึก เช่น ผิวหนัง กระดูก หลอดอาหาร กระเพาะอาหาร ตับ ตับอ่อน ไต ลำไส้ใหญ่ กระเพาะปัสสาวะ มดลูก ต่อมลูกหมาก เป็นต้น ยกเว้นบริเวณสมอง ตา และเม็ดเลือด

#ศูนย์มะเร็ง #โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ #เทคโนโลยีการรักษาโรคมะเร็ง #การรักษาโรคมะเร็ง #hyperthermia รักษามะเร็ง #มะเร็งปากมดลูก #มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ #มะเร็งเต้านม #มะเร็งกล้ามเนื้อ #มะเร็งเม็ดสี

 

Thermotron-RF8 เหมาะกับผู้ป่วยโรคมะเร็งกลุ่มใด?

การเสริมการรักษาโรคมะเร็งด้วยการให้ความร้อน ยังทำให้มีอัตราการควบคุมโรคและหรืออัตราการอยู่รอดของผู้ป่วยโรคมะเร็งเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในผู้ป่วยมะเร็งปากมดลูก (Cervical cancer) มะเร็งกลุ่มเนื้อเยื่อและกล้ามเนื้อ (Soft Tissue tumor) มะเร็งกระเพาะปัสสาวะ (Bladder cancer) มะเร็งเต้านม (Breast cancer) มะเร็งศีรษะและลำคอ (Head and neck cancer) มะเร็งเม็ดสีเมลาโนมา (Malignant Melanoma) นอกจากนี้ การให้ความร้อนร่วมกับยาเคมีบำบัดในผู้ป่วยมะเร็งตับอ่อนก็พบว่าได้ผลดีด้วยเช่นกัน 

 
การเสริมการรักษาให้ความร้อนส่งผลให้เกิดอะไรขึ้นบ้างกับร่างกาย

อุณหภูมิที่เพิ่มขึ้นจากการให้ความร้อนทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของการไหลเวียนของหลอดเลือดขนาดเล็ก และการเข้าถึงของออกซิเจนที่ก้อนมะเร็งเพิ่มขึ้น

 • ทำให้เกิดการยับยั้งการจำลองแบบของ DNA (DNA replication) หรือทำให้เกิดช้าลง
 • ยับยั้งขบวนการซ่อมแซมของเซลล์ ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของโปรตีน (denature proteins) และ ยับยั้งการสร้างเส้นเลือดใหม่
 • กระตุ้นให้เกิด heat-shock proteins และกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันให้เพิ่มมากขึ้น
 • ทำให้เกิดการตายของเซลล์มะเร็งมากขึ้น (programmed cell death or apoptosis)
 • ผลของ Hyperthermia ต่อมะเร็งนั้นซับซ้อนและสามารถช่วยลดการแบ่งตัวของมะเร็งทำให้ก้อนมะเร็งมีขนาดเล็กลง

โดยสรุป จากผลการศึกษาที่ผ่านมา การรักษาด้วยความร้อนมีผลต่อมะเร็ง หรือเนื้องอกร้ายดังนี้

 1. เนื้องอกร้าย (Malignant tumor) มีโอกาสตอบสนองที่สูงกว่าเนื้อเยื่อปกติเพราะว่ามีความเป็นกรดมากกว่า    (lower pH)
 2. บริเวณที่เป็นเนื้องอกร้ายจะมีอุณหภูมิที่สูงกว่าเนื้อเยื่อปกติเนื่องจากการไหลเวียนของเลือดที่แย่กว่า การรักษาด้วยความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการฉายรังสีรักษา
 3. การรักษาด้วยความร้อนช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของการรักษาด้วยยา เนื่องจากช่วยเพิ่มระดับยาในบริเวณก้อนเนื้องอกร้าย ดังนั้นจะช่วยลดปริมาณยาที่ให้ สามารถลดโอกาสเกิดภาวะแทรกซ้อน
 4. การรักษาด้วยความร้อนช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกันและช่วยเพิ่มการสร้าง cytokine ที่กระตุ้นการสร้างเซลล์ T lymphocyte
 5. ช่วยกระตุ้นให้มีการสร้าง β-Endophine ซึ่งเป็นสารทำให้ลดความเจ็บปวด

การรักษาด้วยวิธีให้ความร้อนเหมาะกับผู้ป่วยกลุ่มใด

 • ผู้ป่วยที่มีเนื้องอกเฉพาะที่ที่ไม่สามารถรักษาได้ด้วยการฉายรังสีรักษาเพียงอย่างเดียว เช่นขนาดก้อนใหญ่มาก ไม่สามารถรับยาเคมีบำบัดร่วมกับการฉายรังสีรักษาได้ หรือได้รับยาเคมีไม่ครบ
 • ผู้ป่วยที่มีโรคกลับมาเป็นซ้ำ โดยเป็นเนื้องอกเฉพาะที่และจำเป็นต้องรับการรักษาซ้ำด้วยรังสีรักษาในตำแหน่งเดิม
 • ผู้ป่วยที่ต้องการเพิ่มการตอบสนองจากการรักษาด้วยรังสีรักษา หรือยาเคมีบำบัด
 • ผู้ป่วยกลุ่มประคับประคองเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการรักษา และทำให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์มะเร็ง ชั้น 1 โซน E


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง