ออกกำลังกายให้ได้ผลด้วย Max Heart Rate

   หลายคนทราบดีอยู่แล้วว่า ถ้าอยากลดน้ำหนักแบบปลอดภัย การออกกำลังกายคือวิธีการที่ดีที่สุด แต่เมื่อคุณออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการเข้าฟิตเนสกลับพบว่าน้ำหนักไม่ลดลงสักที เคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไร นั่นเพราะหัวใจเราเต้นไม่ถึงจุดที่ร่างกายจะเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Max Heart Rate (MHR) คือ

ค่าการเต้นของหัวใจสูงสุด มีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมการออกกำลังกายแบบ aerobic activity โดยการจำกัดขอบเขตการออกกำลังกาย ช่วยลำดับขั้นตอนการฝึกซ้อมจากความหนักน้อย (low intensity) ไปสู่การออกกำลังกายที่ความหนักมากขึ้น (high intensity)

คำนวน Maximum Heart Rate ให้เหมาะสม

สูตรที่นิยมมากและใช้ได้ง่าย คือ

ชีพจรสูงสุดของแต่ละอายุ =  220 – อายุ

เช่น ชีพจรสูงสุดของคนอายุ 40 ปี = 220 - 40  = 180 ครั้ง/นาที

อัตราการเต้นของหัวใจสามารถแบ่งได้เป็น 5 โซน

เลือกออกกำลังกายให้ตรงกับวัตถุประสงค์

  • ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักสัดส่วน (Lose weight) ควรให้อยู่ในโซน 1-2
  • ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความฟิตของร่างกาย (Improve Fitness) เพื่อการแข่งกีฬาทั่วไป เพิ่ม performance ก็ให้อยู่ในโซน 2-4
  • ออกกำลังกายเพื่อฝึกเพื่อการแข่งขัน หรือนักกีฬา ก็ควรมีการฝึกให้ขึ้นไปแตะโซน 4-5 แนะนำว่าควรมีโค้ชหรือผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C

   หลายคนทราบดีอยู่แล้วว่า ถ้าอยากลดน้ำหนักแบบปลอดภัย การออกกำลังกายคือวิธีการที่ดีที่สุด แต่เมื่อคุณออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการเข้าฟิตเนสกลับพบว่าน้ำหนักไม่ลดลงสักที เคยสงสัยไหมว่าเพราะอะไร นั่นเพราะหัวใจเราเต้นไม่ถึงจุดที่ร่างกายจะเผาผลาญได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Max Heart Rate (MHR) คือ

ค่าการเต้นของหัวใจสูงสุด มีไว้เพื่อเป็นแนวทางในการฝึกซ้อมการออกกำลังกายแบบ aerobic activity โดยการจำกัดขอบเขตการออกกำลังกาย ช่วยลำดับขั้นตอนการฝึกซ้อมจากความหนักน้อย (low intensity) ไปสู่การออกกำลังกายที่ความหนักมากขึ้น (high intensity)

คำนวน Maximum Heart Rate ให้เหมาะสม

สูตรที่นิยมมากและใช้ได้ง่าย คือ

ชีพจรสูงสุดของแต่ละอายุ =  220 – อายุ

เช่น ชีพจรสูงสุดของคนอายุ 40 ปี = 220 - 40  = 180 ครั้ง/นาที

อัตราการเต้นของหัวใจสามารถแบ่งได้เป็น 5 โซน

เลือกออกกำลังกายให้ตรงกับวัตถุประสงค์

  • ออกกำลังกายเพื่อควบคุมน้ำหนักสัดส่วน (Lose weight) ควรให้อยู่ในโซน 1-2
  • ออกกำลังกายเพื่อเพิ่มความฟิตของร่างกาย (Improve Fitness) เพื่อการแข่งกีฬาทั่วไป เพิ่ม performance ก็ให้อยู่ในโซน 2-4
  • ออกกำลังกายเพื่อฝึกเพื่อการแข่งขัน หรือนักกีฬา ก็ควรมีการฝึกให้ขึ้นไปแตะโซน 4-5 แนะนำว่าควรมีโค้ชหรือผู้ดูแลอย่างใกล้ชิด

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! ศูนย์เวชศาสตร์ฟื้นฟู ชั้น 3 โซน C


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง