หยุดกินไม่ได้ การขาดสติในการรับประทานอาหาร

การขาดสติในการรับประทาน

การขาดสติในการรับประทานอาหารมักทำให้เรารับประทานอาหารมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ และทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

สาเหตุของการรับประทานอาหารมากเกินไป

 • รับประทานอาหารตามอารมณ์ เช่น เบื่อ เศร้า เหงา เซ็ง หงุดหงิด โมโห เครียด
 • เลี้ยงฉลอง ไปเที่ยว และเทศกาลต่างๆ
 • ไม่มีอะไรทำ / มีอาหารอยู่ใกล้ตัว หยิบรับประทานได้ง่าย
 • รับประทานอาหารพร้อมทำกิจกรรมอื่น เช่น พูดคุย ดูหนัง ฟังเพลง ทำงาน
 • มีแรงดึงดูดจากสิทธิพิเศษหรือส่วนลดร้านอาหาร
 • เห็นหรือได้กลิ่นอาหารที่ผู้อื่นรับประทานทำให้อยากรับประทานบ้าง
 • กลัวรับประทานอาหารไม่คุ้มเมื่อไปร้านบุฟเฟ่ต์หรือโต๊ะจีน

โมเดลการขาดสติในการรับประทาน

การตัดสินอาหารว่าอาหารชนิดใดดีหรือไม่ดี ทำให้รู้สึกผิดและพยายามงดรับประทานอาหารนั้น อาจเกิดอารมณ์ชั่ววูบ ตบะแตกจนรับประทานอาหารอย่างขาดสติได้

 

 

ข้อมูลจาก นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ คลิก!! ติดตามข่าวสารกับนักกำหนดอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D

การขาดสติในการรับประทาน

การขาดสติในการรับประทานอาหารมักทำให้เรารับประทานอาหารมากเกินไป อาจส่งผลเสียต่อสุขภาพ และทำให้เกิดโรคต่างๆ เช่น โรคอ้วน เบาหวาน ไขมันในเลือดสูง ความดันโลหิตสูง หัวใจและหลอดเลือด เป็นต้น

สาเหตุของการรับประทานอาหารมากเกินไป

 • รับประทานอาหารตามอารมณ์ เช่น เบื่อ เศร้า เหงา เซ็ง หงุดหงิด โมโห เครียด
 • เลี้ยงฉลอง ไปเที่ยว และเทศกาลต่างๆ
 • ไม่มีอะไรทำ / มีอาหารอยู่ใกล้ตัว หยิบรับประทานได้ง่าย
 • รับประทานอาหารพร้อมทำกิจกรรมอื่น เช่น พูดคุย ดูหนัง ฟังเพลง ทำงาน
 • มีแรงดึงดูดจากสิทธิพิเศษหรือส่วนลดร้านอาหาร
 • เห็นหรือได้กลิ่นอาหารที่ผู้อื่นรับประทานทำให้อยากรับประทานบ้าง
 • กลัวรับประทานอาหารไม่คุ้มเมื่อไปร้านบุฟเฟ่ต์หรือโต๊ะจีน

โมเดลการขาดสติในการรับประทาน

การตัดสินอาหารว่าอาหารชนิดใดดีหรือไม่ดี ทำให้รู้สึกผิดและพยายามงดรับประทานอาหารนั้น อาจเกิดอารมณ์ชั่ววูบ ตบะแตกจนรับประทานอาหารอย่างขาดสติได้

 

 

ข้อมูลจาก นักกำหนดอาหาร แผนกโภชนาการ คลิก!! ติดตามข่าวสารกับนักกำหนดอาหาร

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คลิก!! คลินิกเบาหวาน ไทรอยด์ และต่อมไร้ท่อ ชั้น 4 โซน D


ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง