ข้อมูลการเดินทาง

สำหรับท่านที่จะเดินทางมาติดต่อโรงพยาบาลนั้นสามารถมาได้หลายทาง ทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยเป็นเส้นทางสัญจรหลัก ของชาวกรุงเทพฯ​

รถโดยสาร

  • หน้าโรงพยาบาลศิริราชก็มีสายรถเมล์ที่ผ่าน ได้แก่ สาย 19 , 57 , 81 , 146 , 149 , 169 , ปอ 91 , ปอ 177 , ปอ 157
  • ท่าช้าง หรือ ท่าพระจันทร์ (ใกล้ๆสนามหลวง) สายที่ผ่านได้แก่ สาย 1 , 25 , 31 , 33 , 44 , 47 , 51 , 65 , 75 , 82 , 85 , 90 , 91 , 201 , 203 , ปอ. 3 , ปอ. 6 , ปอ. 8 , ปอ. 12 , ปอ. 23 , ปอ. 44 , ปอ. 203 แล้วนั่งเรือข้ามฟากมายังท่าวังหลัง (ศิริราช)
  • หน้าโรงพยาบาลศิริราชก็มีสายรถเมล์ที่ผ่าน ได้แก่ สาย 19 , 57 , 81 , 146 , 149 , 169 , ปอ 91 , ปอ 177 , ปอ 157
  • ท่าช้าง หรือ ท่าพระจันทร์ (ใกล้ๆสนามหลวง) สายที่ผ่านได้แก่ สาย 1 , 25 , 31 , 33 , 44 , 47 , 51 , 65 , 75 , 82 , 85 , 90 , 91 , 201 , 203 , ปอ. 3 , ปอ. 6 , ปอ. 8 , ปอ. 12 , ปอ. 23 , ปอ. 44 , ปอ. 203 แล้วนั่งเรือข้ามฟากมายังท่าวังหลัง (ศิริราช)

รถไฟฟ้า

     ท่านที่ใช้บริการของรถไฟ้ฟ้า BTS ก็สามารถมาต่อเรือได้ที่ สถานีปลายทางสะพานตากสิน แล้วลงต่อที่ท่าเรือตากสิน (สาทร) มาขึ้นที่ท่าเรือรถไฟ ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่สะดวก และรวดเร็วมากทีเดียว

 

               ลง BTS สถานี                  >>

"สะพานตากสิน"      

              ต่อท่าเรือ                            >>
        "ตากสิน (สาทร)"                          

               ลงที่ท่าเรือ
               "ท่ารถไฟ"

 

     ท่านที่ใช้บริการของรถไฟ้ฟ้า BTS ก็สามารถมาต่อเรือได้ที่ สถานีปลายทางสะพานตากสิน แล้วลงต่อที่ท่าเรือตากสิน (สาทร) มาขึ้นที่ท่าเรือรถไฟ ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่สะดวก และรวดเร็วมากทีเดียว

 

ลง BTS
สถานี "สะพานตากสิน"

>>

ต่อเรือ
ที่ ท่าเรือ "ตากสิน (สาทร)"

>>

ลงเรือ
ที่ ท่าเรือ "ท่ารถไฟ" หรือ "ท่าวังหลัง"

 

เรือด่วนเจ้าพระยา

      ทางเรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของเรือด่วนเจ้าพระยาได้ทั้ง ธงส้ม ธงเขียว ธงเหลือง โดยขึ้นเรือที่ท่ารถไฟ

      ทางเรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของเรือด่วนเจ้าพระยาได้ทั้ง ธงส้ม ธงเขียว ธงเหลือง โดยขึ้นเรือที่ท่ารถไฟ

เรือโดยสารข้ามฟาก

      ทางเรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของเรือด่วนเจ้าพระยาได้ทั้ง ธงส้ม ธงเขียว ธงเหลือง โดยขึ้นเรือที่ท่ารถไฟ

 

เรือข้ามฟาก
ท่าพระจันทร์-วังหลัง
(ธรรมศาสตร์)

หรือ

เรือข้ามฟาก
ท่าช้าง - วังหลัง
(หน้าวัง)

 

      ทางเรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของเรือด่วนเจ้าพระยาได้ทั้ง ธงส้ม ธงเขียว ธงเหลือง โดยขึ้นเรือที่ท่ารถไฟ

 

เรือข้ามฟาก
ท่าพระจันทร์-วังหลัง
(ธรรมศาสตร์)

หรือ

เรือข้ามฟาก
ท่าช้าง - วังหลัง
(หน้าวัง)

   

แผนที่การเดินทาง

ข้อมูลการติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

1474 หรือ 02-419-1000
(อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

ช่องทางการติดต่อสอบถาม