ข้อมูลการเดินทาง

สำหรับท่านที่จะเดินทางมาติดต่อโรงพยาบาลนั้นสามารถมาได้หลายทาง ทั้งทางบกและทางน้ำ เนื่องจากโรงพยาบาลอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาที่เคยเป็นเส้นทางสัญจรหลัก ของชาวกรุงเทพฯ​

รถโดยสาร

รถเมล์

• หน้าโรงพยาบาลศิริราชก็มีสายรถเมล์ที่ผ่าน ได้แก่ สาย 91, 146, 710
• ท่าพระจันทร์ (ใกล้ ๆ สนามหลวง) สายที่ผ่านได้แก่ สาย 32, 53, 203 แล้วนั่งเรือข้ามฟากมายังท่าวังหลัง (ศิริราช)
 

รถสี่ล้อเล็ก (รถกระป๋อง)

•ถนนอิสรภาพสี่แยกบ้านแขก - สามแยกโพธิ์สามต้น - พณิชยการราชดำเนินธนบุรี (ซ.42) - วัดชิโนรส - นันทอุทยานสโมสร - ซ.รพ.ธนบุรี1 (ซ.44) - สี่แยกพรานนก - แยกบ้านเนิน - ตลาดรถไฟ/สถานีธนบุรี - ใต้สะพานอรุณอมรินทร์ - อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ศิริราช

 

รถเมล์

• หน้าโรงพยาบาลศิริราชก็มีสายรถเมล์ที่ผ่าน ได้แก่ สาย 91, 146, 710
• ท่าพระจันทร์ (ใกล้ ๆ สนามหลวง) สายที่ผ่านได้แก่ สาย 32, 53, 203 แล้วนั่งเรือข้ามฟากมายังท่าวังหลัง (ศิริราช)
 

รถสี่ล้อเล็ก (รถกระป๋อง)

•ถนนอิสรภาพสี่แยกบ้านแขก - สามแยกโพธิ์สามต้น - พณิชยการราชดำเนินธนบุรี (ซ.42) - วัดชิโนรส - นันทอุทยานสโมสร - ซ.รพ.ธนบุรี1 (ซ.44) - สี่แยกพรานนก - แยกบ้านเนิน - ตลาดรถไฟ/สถานีธนบุรี - ใต้สะพานอรุณอมรินทร์ - อาคารผู้ป่วยนอก รพ.ศิริราช

 

รถไฟฟ้า

     ท่านที่ใช้บริการของรถไฟ้ฟ้า BTS ก็สามารถมาต่อเรือได้ที่ สถานีสะพานตากสิน แล้วลงต่อที่ท่าเรือตากสิน (สาทร) มาขึ้นที่ท่าเรือรถไฟ ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่สะดวก และรวดเร็วมากทีเดียว

 

               ลง BTS สถานี                  >>

"สะพานตากสิน"      

              ต่อท่าเรือ                            >>
        "ตากสิน (สาทร)"                          

               ลงที่ท่าเรือ
               "ท่ารถไฟ"

 

    ส่วนท่านที่ใช้บริการของรถไฟ้ฟ้า MRT ก็สามารถมาลงที่สถานีถนนอิสรภาพ โดยใช้ทางออกประตู 2 (ทางออกวัดราชสิทาราม, ซอยอิสรภาพ 23)  แล้วต่อรถสี่ล้อเล็ก (รถกระป๋อง) / รถเมล์สาย 177 มาลงที่ป้ายอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ศิริราช

 

               ลง MRT สถานี                  >>

"อิสรภาพ" ใช้ทางออก 2    

               ต่อรถสี่ล้อเล็ก               >>

                 หรือ รถเมล์สาย 177                

ลงรถที่ป้ายอาคารผู้ป่วยนอก
​รพ.ศิริราช แล้วเดินต่อมาที่ SiPH

               

          ส่วนท่านที่ใช้บริการของรถไฟ้ฟ้า MRT ก็สามารถมาลงที่สถานีบางขุนนนท์ โดยใช้ทางออกประตู 2 (ทางออกตลิ่งชัน, ธนาคารซีไอเอ็มบี, แม็คโครจรัญสนิทวงศ์, ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน)  แล้วต่อรถสองแถวแดง มาลงที่ป้าย รพ.ศิริราช ประตู 5 / วัดอมรินทรารามวรวิหาร

               ลง MRT สถานี                  >>

"บางขุนนนท์" ใช้ทางออก 2    

               ต่อรถสี่ล้อเล็ก               >>

               หรือ รถสองแถวแดง                  

ลงรถที่ป้ายรพ.ศิริราช ประตู 5
วัดอมรินทรารามวรวิหาร แล้วเดินต่อมาที่ SiPH

               

    ท่านที่ใช้บริการของรถไฟ้ฟ้า BTS ก็สามารถมาต่อเรือได้ที่ สถานีสะพานตากสิน แล้วลงต่อที่ท่าเรือตากสิน (สาทร) มาขึ้นที่ท่าเรือรถไฟ ซึ่งถือว่าเป็นอีกทางเลือกที่สะดวก และรวดเร็วมากทีเดียว

 

ลง BTS
สถานี "สะพานตากสิน"

>>

ต่อเรือ
ที่ ท่าเรือ "ตากสิน (สาทร)"

>>

ลงเรือ
ที่ ท่าเรือ "ท่ารถไฟ" หรือ "ท่าวังหลัง"

 

    ส่วนท่านที่ใช้บริการของรถไฟ้ฟ้า MRT ก็สามารถมาลงที่สถานีถนนอิสรภาพ โดยใช้ทางออกประตู 2 (ทางออกวัดราชสิทาราม, ซอยอิสรภาพ 23)  แล้วต่อรถสี่ล้อเล็ก (รถกระป๋อง) / รถเมล์สาย 177 มาลงที่ป้ายอาคารผู้ป่วยนอก รพ.ศิริราช

ลง MRT สถานี

"อิสรภาพ" ใช้ทางออก 2

>>

ต่อรถสี่ล้อเล็ก

หรือ รถเมล์สาย 177

>>

ลงรถที่ป้ายอาคารผู้ป่วยนอก
​รพ.ศิริราช แล้วเดินต่อมาที่ SiPH

               

 

    ส่วนท่านที่ใช้บริการของรถไฟ้ฟ้า MRT ก็สามารถมาลงที่สถานีบางขุนนนท์ โดยใช้ทางออกประตู 2 (ทางออกตลิ่งชัน, ธนาคารซีไอเอ็มบี, แม็คโครจรัญสนิทวงศ์, ถนนเลียบทางรถไฟตลิ่งชัน)  แล้วต่อรถสองแถวแดง มาลงที่ป้าย รพ.ศิริราช ประตู 5 / วัดอมรินทรารามวรวิหาร

 

 

ลง MRT สถานี

"บางขุนนนท์" ใช้ทางออก 2

>>

ต่อรถสี่ล้อเล็ก

หรือ รถสองแถวแดง

>>

ลงรถที่ป้ายรพ.ศิริราช ประตู 5
วัดอมรินทรารามวรวิหาร แล้วเดินต่อมาที่ SiPH

               

เรือด่วนเจ้าพระยา

      ทางเรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของเรือด่วนเจ้าพระยาได้ทั้ง ธงส้ม ธงเขียว ธงเหลือง โดยขึ้นเรือที่ท่ารถไฟ

      ทางเรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของเรือด่วนเจ้าพระยาได้ทั้ง ธงส้ม ธงเขียว ธงเหลือง โดยขึ้นเรือที่ท่ารถไฟ

เรือโดยสารข้ามฟาก

      ทางเรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของเรือด่วนเจ้าพระยาได้ทั้ง ธงส้ม ธงเขียว ธงเหลือง โดยขึ้นเรือที่ท่ารถไฟ

 

เรือข้ามฟาก
ท่าพระจันทร์-วังหลัง
(ธรรมศาสตร์)

หรือ

เรือข้ามฟาก
ท่าช้าง - วังหลัง
(หน้าวัง)

 

      ทางเรือท่านสามารถเลือกใช้บริการของเรือด่วนเจ้าพระยาได้ทั้ง ธงส้ม ธงเขียว ธงเหลือง โดยขึ้นเรือที่ท่ารถไฟ

 

เรือข้ามฟาก
ท่าพระจันทร์-วังหลัง
(ธรรมศาสตร์)

หรือ

เรือข้ามฟาก
ท่าช้าง - วังหลัง
(หน้าวัง)

   

แผนที่การเดินทาง

ข้อมูลการติดต่อ

เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700

1474 หรือ 02-419-1000
(อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)

ช่องทางการติดต่อสอบถาม