คำถามที่พบบ่อย

โรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาทุกโรคหรือไม่

     ทางโรงพยาบาลพร้อมให้บริการ ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง ทั้งหมด 19 ศูนย์ และ 4 คลินิก พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายาก

แพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นบุคลากรของศิริราชหรือไม่?

แพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษาเป็นแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชทั้งสิ้น และ เป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยคุณวุฒิ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตั้งอยู่บริเวณใด

     โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมของสถานีรถไฟธนบุรีถัดจากโรงพยาบาลศิริราช โดยตึกตั้งอยู่หน้าสถานีท่าเรือรถไฟ ถือเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

     พร้อมให้บริการดูแล รักษาและให้คำปรึกษาอย่างครบวงจร ด้วยมาตรฐานระดับสากล JCI (Joint Commission International) และเป็นต้นแบบสำหรับโรงพยาบาลรัฐในการบริหารจัดการที่เป็นเลิศ ด้วยรูปแบบวิธีการบริหารพิเศษเพื่อให้มีรายได้ที่เลี้ยงตัวเองอย่างยั่งยืน โดยเป้าหมายทางการสร้างรายได้นั้นมีขึ้นเพื่อเพิ่มผลประโยชน์ของสังคม นั่นคือการมอบรายได้คืนกลับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เพื่อนำไปใช้ในการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มการเข้าถึงบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข แก่ประชาชนทั่วไปของโรงพยาบาลศิริราช

ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการได้หรือไม่

     ทางโรงพยาบาลไม่ได้เปิดรับใช้สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ

**หากท่านใช้สิทธิเบิกข้าราชการ
การใช้สิทธิขึ้นตรงกับสังกัดของผู้เข้ารับบริการ โปรดสอบถามสิทธิและหลักฐานที่ต้องใช้ในการเบิกกับทางต้นสังกัดของผู้เข้ารับบริการโดยตรง

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

      โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว การบริการที่สะดวกรวดเร็วเช่นเดียวกับโรงพยาบาลเอกชน ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นอีกทางเลือกของผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวก และพร้อมที่จะรับภาระค่าบริการด้วยตนเองโดยไม่พึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐ

ค่ารักษาพยาบาลของโรงพยาบาลถูกกว่าเอกชนจริงหรือไม่

      เนื่องจากโรงพยาบาลเป็นองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร (NON PROFIT ORGANIZATION) เราไม่มีผู้ถือหุ้นและไม่ได้ต้องการกำไรสูงสุด เพียงแค่สามารถเลี้ยงตนเองได้ และพอที่จะนำประโยชน์ส่วนเกิน กลับไปช่วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้อย่างต่อเนื่อง ค่าบริการอาจจะสูงหรือต่ำกว่าโรงพยาบาลเอกชน ซึ่งอัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับการรักษาเพราะเรามุ่งเน้นการรักษาในโรคซับซ้อนที่รักษายาก 

สามารถติดต่อโรงพยาบาลได้ในช่องทางใดบ้าง

   ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

  • Contact Center 1474 หรือ 02-419-1000 (อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง) 
  • เว็บไซต์ www.siphhospital.com
  • อีเมล์ info@siphhospital.com
  • เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/piyamaharajkarun

สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช คืออะไร

   โครงการพัฒนาศิริราชสู่สถาบันการแพทย์ชั้นเลิศในเอเชียอาคเนย์ ประกอบด้วย 5 โครงการหลักดังนี้

  1. โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หรือ SiPH โรงพยาบาลที่เป็นศูนย์กลางทางการแพทย์ที่เป็นเลิศ เพื่อนำประโยชน์สู่ศิริราชและสังคม
  2. ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช เป็นศูนย์วิจัยที่เน้นการวิจัยทั้งเชิงลึกและโครงการพัฒนางานประจำ สู่งานวิจัย เพื่อช่วยให้การรักษาโรคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและผู้บริโภคมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
  3. การแพทย์แผนไทยประยุกต์ศิริราช ที่ให้บริการรักษาและส่งเสริมสุขภาพตามแบบแพทย์แผนไทยด้วยหลักการวินิจฉัยแบบแพทย์แผนปัจจุบัน สวนเฉลิมพระเกียรติ ที่รวบรวมสมุนไพรกว่า 200 ชนิดเพื่อการศึกษา
  4. พิพิธภัณฑ์ศิริราชพิมุขสถาน เป็นสถานที่จัดแสดงประวัติของสถานที่ตั้งสถาบันฯ ซึ่งมีประวัติอันยาวนาน รวมทั้งการพัฒนาด้านการแพทย์ของไทยโดยมีการจัดแสดงในรูปแบบทันสมัย
  5. สวนเฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา 

โรงพยาบาลเปิดให้บริการเวลาใด

     ในส่วนของแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07:00 - 21:00 น.
แผนกฉุกเฉิน (ER) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (ยกเว้นศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ) และให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่ต้องการรักษาหลังเวลาทำการ 21.00 น.

บริการห้องพักผู้ป่วยมีกี่แบบ

      ห้องพักสำหรับผู้ป่วยมี 6 แบบ พร้อมทิวทัศน์ริมน้ำให้เลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
Deluxe Room 33 ตร.ม. / VIP Suite 80 ตร.ม. / Executive Suite 120 ตร.ม. / Premier Suite 138.38 ตร.ม. / Royal Suite 255 ตร.ม. / Children Room 33 ตร.ม.

อาคารขนาดใหญ่มีมาตรการรักษาความปลอดภัยและการประหยัดพลังงานอย่างไรบ้าง

ด้านการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม มีการติดตั้งกระจกสองชั้นที่มีช่องว่างอากาศคั่นกลาง เพื่อช่วยป้องกันความร้อนจากภายนอกเข้าสู่ตัวอาคาร และใช้ต้นไม้บรรเทาเสียงสะท้อนระหว่างอาคาร มีการปรับค่าความสว่างของแสงไฟตามความเหมาะสม พร้อมด้วยระบบควบคุมการเปิด–ปิดไฟโดยอัตโนมัติจากคอมพิวเตอร์ เพื่อการประหยัดพลังงานสูงสุด ระบบความปลอดภัยของอาคาร มีระบบตรวจสอบ แจ้งเหตุเพลิงไหม้ และดับเพลิงอัตโนมัติ พร้อมระบบควบคุมการแพระกระจายควันไฟ โครงสร้างหลักของอาคารสามารถทนไฟได้ไม่น้อยกว่า 3 ชม. ได้ออกแบบโครงสร้างที่คำนึงถึงภัยพิบัติทั้งทางอุทกภัยและแผ่นดินไหว