คำถามที่พบบ่อย

โรงพยาบาลเปิดให้บริการรักษาทุกโรคหรือไม่

     ทางโรงพยาบาลพร้อมให้บริการ ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง ทั้งหมด 19 ศูนย์ และ 4 คลินิก พร้อมด้วยทีมแพทย์ที่เชี่ยวชาญเฉพาะทางและทีมพยาบาลที่ได้รับการอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ โดยเฉพาะโรคซับซ้อนที่รักษายาก

แพทย์ของโรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นบุคลากรของศิริราชหรือไม่?

     แพทย์ประจำและแพทย์ที่ปรึกษาเป็นแพทย์จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชทั้งสิ้น และ เป็นอาจารย์แพทย์ที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทางและมากด้วยคุณวุฒิ

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ ตั้งอยู่บริเวณใด

     โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เลขที่ 2 ถนนวังหลัง แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร 10700 ตั้งอยู่บนพื้นที่เดิมของสถานีรถไฟธนบุรีถัดจากโรงพยาบาลศิริราช โดยตึกตั้งอยู่หน้าสถานีท่าเรือรถไฟ ถือเป็นอีกหนึ่งโรงพยาบาลในสังกัดคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสังคมและสิทธิข้าราชการได้หรือไม่

     ทางโรงพยาบาลไม่ได้เปิดรับใช้สิทธิประกันสังคม และสิทธิข้าราชการ

**หากท่านใช้สิทธิเบิกข้าราชการ ท่านต้องสำรองจ่ายค่ารักษาพยาบาล และนำเอกสารกรมบัญชีกลางที่ทางโรงพยาบาลออกให้ สอบถามสิทธิและหลักฐานที่ต้องใช้ในการเบิกกับทางต้นสังกัดของผู้เข้ารับบริการโดยตรง

โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นโรงพยาบาลรัฐหรือเอกชน

     โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ เป็นโรงพยาบาลในกำกับของรัฐ ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โดยเน้นการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพและมีความคล่องตัว ในอัตราค่าบริการที่สมเหตุสมผล ซึ่งเป็นอีกทางเลือกของผู้ป่วยที่ต้องการความสะดวก และพร้อมที่จะรับภาระค่าบริการด้วยตนเองโดยไม่พึ่งพาสวัสดิการของภาครัฐ

สามารถติดต่อโรงพยาบาลได้ในช่องทางใดบ้าง

ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่

  • Contact Center 1474 หรือ 02-419-1000 (อัตโนมัติ 24 ชั่วโมง)
  • Line Official: @siphcallcenter (มี @)
  • เว็บไซต์ www.siphhospital.com
  • อีเมล์ [email protected]
  • เฟซบุ๊ค http://www.facebook.com/piyamaharajkarun

โรงพยาบาลเปิดให้บริการเวลาใด

     ในส่วนของแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 07:00 - 21:00 น.
แผนกฉุกเฉิน (ER) เปิดให้บริการ 24 ชั่วโมง (ยกเว้นศัลยศาสตร์อุบัติเหตุ) และให้บริการผู้ป่วยฉุกเฉินและผู้ป่วยที่ต้องการรักษาหลังเวลาทำการ 21.00 น.

บริการห้องพักผู้ป่วยมีกี่แบบ

     ห้องพักสำหรับผู้ป่วยมี 5 แบบ พร้อมทิวทัศน์ริมน้ำและวิวเมืองให้เลือกใช้บริการได้ตามความเหมาะสม ครบครันด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก
Deluxe Room 33 ตร.ม. / VIP Suite 80 ตร.ม. / Executive Suite 120 ตร.ม. / Premier Suite 138.38 ตร.ม. / Children Room 33 ตร.ม.

สำหรับผู้ที่มีประกันสุขภาพภาคเอกชน จะได้รับความคุ้มครองในการดูแลรักษาที่โรงพยาบาลศิริราช ปิยมหาราชการุณย์ หรือไม่

     โรงพยาบาลทำงานร่วมกับบริษัทประกันชั้นนำ กรุณาสอบถามรายชื่อบริษัทประกันก่อนเข้ารับบริการ ได้ที่ บริษัทคู่สัญญาประกันสุขภาพ แลโปรดแจ้งสิทธิทุกครั้ง ก่อนเข้ารับการรักษา

หากต้องการขอประวัติการรักษาและเอกสารทางการแพทย์ สามารถติดต่อผ่านช่องทางไหนได้บ้าง

ท่านสามารถทำได้ 2 วิธี

   1. ติดต่อที่เคาน์เตอร์ต้อนรับและลงทะเบียน โถงบริการผู้ป่วยนอก ชั้น 2 พร้อมนำบัตรประชาชนหรือหนังสือมอบอำนาจมาแสดง

   2. ส่งรายละเอียดพร้อมหลักฐาน สำเนาบัตรประชาชนผู้ป่วย และแจ้งรายละเอียดประวัติการรักษาในช่วงเวลาใด กรณีขอแทนผู้ป่วยให้แนบสำเนาบัตรประชาชนผู้ขอและผู้ป่วย พร้อมหนังสือมอบอำนาจ มาที่อีเมล [email protected]

   โดยโรงพยาบาลใช้เวลาในการออกเอกสาร 2-14 วันทำการ สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 02-419-2244