ผศ.พญ. กติกา นวพันธุ์
ผศ.พญ. กติกา นวพันธุ์
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  14:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. กนก อ่องสกุล
นพ. กนก อ่องสกุล
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. กนกรัตน์ พรพาณิชย์
รศ.พญ. กนกรัตน์ พรพาณิชย์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  08:15 - 11:15 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. กมล เผือกเพ็ชร
ผศ.นพ. กมล เผือกเพ็ชร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อาทิตย์
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
ทพญ. กมลชนก ศรีเมืองธน
ทพญ. กมลชนก ศรีเมืองธน
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:30 - 11:30 น.
  16:30 - 19:30 น.
  13:00 - 19:30 น.
 • อังคาร
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
  16:30 - 19:30 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
รศ.พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 09:30 น.
  11:30 - 13:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
 • พฤหัสบดี
  09:30 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
  12:50 - 14:20 น.
  สัปดาห์ที่ 1,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. กรกฎ ศิริมัย
รศ.นพ. กรกฎ ศิริมัย
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. กรภัทร มยุระสาคร
อ.นพ. กรภัทร มยุระสาคร
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อังคาร
  08:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อาทิตย์
  09:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. กรมิกา วินิจกุล
อ.พญ. กรมิกา วินิจกุล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 18:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 14:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์