พญ. กชกร ไหมแพง
พญ.กชกร ไหมแพง
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  17:30 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. กติกา นวพันธุ์
รศ. พญ.กติกา นวพันธุ์
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  14:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. กนกรัตน์ พรพาณิชย์
รศ. พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  08:00 - 11:15 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. กนกรัตน์ สุวรรณสิทธิ์
อ. พญ.กนกรัตน์ สุวรรณสิทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  13:30 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • ศุกร์
  15:30 - 18:30 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
ทพญ. กนกอร ตันติพาณิชย์กูล
ทพญ.กนกอร ตันติพาณิชย์กูล
ตารางออกตรวจ
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้า
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. กมล เผือกเพ็ชร
ผศ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อาทิตย์
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
ทพญ. กมลชนก ศรีเมืองธน
ทพญ.กมลชนก ศรีเมืองธน
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • อังคาร
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. กมลทิพย์ กุลวิภากร
ผศ. พญ.กมลทิพย์ กุลวิภากร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  10:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 09:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
  11:30 - 13:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
 • ศุกร์
  09:15 - 11:55 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,4,5
ดูข้อมูลแพทย์