รศ. พญ. กติกา นวพันธุ์
รศ. พญ.กติกา นวพันธุ์
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  14:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. กนกรัตน์ พรพาณิชย์
รศ. พญ.กนกรัตน์ พรพาณิชย์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  08:15 - 11:15 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. กนกรัตน์ สุวรรณสิทธิ์
อ. พญ.กนกรัตน์ สุวรรณสิทธิ์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  15:00 - 17:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ทพญ. กนกอร ตันติพาณิชย์กูล
ทพญ.กนกอร ตันติพาณิชย์กูล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:30 - 19:30 น.
  สัปดาห์ที่ 3,4
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. กมล เผือกเพ็ชร
ผศ. นพ.กมล เผือกเพ็ชร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • อาทิตย์
  10:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
ทพญ. กมลชนก ศรีเมืองธน
ทพญ.กมลชนก ศรีเมืองธน
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:30 - 11:30 น.
  16:30 - 19:30 น.
  13:00 - 19:30 น.
 • อังคาร
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
  16:30 - 19:30 น.
 • พฤหัสบดี
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
  16:30 - 19:30 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 11:30 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ศ.คลินิก พญ. กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ศ.คลินิก พญ.กมลทิพย์ หาญผดุงกิจ
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  08:00 - 09:30 น.
  11:30 - 13:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 4
 • ศุกร์
  09:15 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. กมลเนตร วรรณเสวก
รศ. พญ.กมลเนตร วรรณเสวก
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  15:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. กมลวรรธก์ สุทธิภูล
พญ.กมลวรรธก์ สุทธิภูล
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  13:00 - 16:30 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูข้อมูลแพทย์