สาระสุขภาพ

นอนกรน อันตรายแค่ไหน?

26 ตุลาคม 2563
นอนกรนเป็นอาการที่พบบ่อยมาก และเกิดขึ้นได้ทุกเพศ ทุกวัย ตั้งแต่เด็กจนถึงผู้สูงอายุ บ่งบอกว่ามีการตีบแคบของทางเดินหายใจส่วนต้น

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง