สาระสุขภาพ

อดนอน อันตรายแค่ไหน? (Sleep Deprivation)

21 พฤศจิกายน 2565
หลายคนที่ชอบทำกิจกรรมตอนกลางคืน เช่น ดูละคร ทำงาน เล่นเกม เล่นมือถือ ทำให้เหลือเวลาในการนอนพักผ่อนน้อย และต้องตื่นไปทำกิจกรรมในตอนเช้า จนเกิดการนอนไม่เพียงพอหรือที่เราเรียกกันว่า การอดนอน ทำให้ส่งผลเสียในหลายๆ ด้าน เช่น สมาธิน้อยลง รู้สึกอ่อนเพลียง่าย เหนื่อยง่าย ควบคุมอารมณ์ได้ลำบาก หงุดหงิดง่าย

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง