สาระสุขภาพ

การผ่าตัดรักษาภาวะสายตาผิดปกติด้วยวิธี ReLEx Pro

13 ธันวาคม 2566
ReLEx PRO คือ การผ่าตัดโดยใช้เลเซอร์เพื่อแก้ปัญหาความผิดปกติทางสายตาในภาวะสายตาสั้น และ สายตาเอียง ด้วย Femtosecond Laser มีรอยแผลที่กระจกตา ขนาดเล็ก 2 – 4 มิลลิเมตร เป็นการผ่าตัดที่พัฒนาต่อมาจากการผ่าตัด LASIK เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษามากขึ้น

SiPH อัพเดท

ค้นหาแพทย์

สาระสุขภาพ

ศูนย์รักษาโรคเฉพาะทาง