ข้อมูลแพทย์

อ.นพ.ดิชพงศ์ กาญจนวาสี
อ.นพ. ดิชพงศ์ กาญจนวาสี
ความชำนาญพิเศษ
โรคภูมิแพ้ และโรคจมูก
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้
 • จันทร์
  16:30 - 20:00 น.
 • พุธ
  16:30 - 20:00 น.
 • อาทิตย์
  08:30 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลรามาธิบดี พ.ศ.2553
 • วุฒิบัตรสาขาโสต ศอ นาสิกวิทยา โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ.2559
 • อนุสาขานาสิกวิทยาและภูมิแพ้ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย พ.ศ.2561

 

สมาชิกภาพ

-


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474