ข้อมูลแพทย์

พญ.นพรัตน์ เลาวหุตานนท์
พญ. นพรัตน์ เลาวหุตานนท์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคไต
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคไต
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 14:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  10:00 - 12:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 2 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2545
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต พ.ศ.2554
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474