ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.ปารยะ อาศนะเสน
รศ.นพ. ปารยะ อาศนะเสน
ความชำนาญพิเศษ
โรคจมูก ไซนัส และภูมิแพ้, นอนกรน และภาวะหยุดหายใจขณะหลับ, ความผิดปกติของการรับกลิ่น และรส
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้
 • เสาร์
  14:00 - 17:00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์หู คอ จมูก
 • อังคาร
  09:30 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2537
 • ประกาศนียบัตรชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา) บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2538
 • วุฒิบัตรผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม สาขาโสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา แพทยสภา พ.ศ.2540
 • Certificate of Research Fellowship in Allergy and Rhinology (The University of Chicago) พ.ศ.2543
 • Fellowship in Sleep Medicine, The University of Chicago Hospitals พ.ศ.2543
 • หนังสืออนุมัติแสดงความรู้หรือความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา พ.ศ. 2545
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474