ข้อมูลแพทย์

รศ.นพ.ต่อพงษ์ ทองงาม
รศ.นพ. ต่อพงษ์ ทองงาม
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้
  • ศุกร์
    08:30 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2537
  • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2542
  • เฟลโลว์สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้ พ.ศ.2545
     
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474