ข้อมูลแพทย์

อ. พญ.ปีณิดา สกุลรัตนศักดิ์
อ. พญ. ปีณิดา สกุลรัตนศักดิ์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคไต
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคไต
  • ศุกร์
    16:00 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
 
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต
  • สาขาอายุรศาสตร์ 
  • อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคไต
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474