ข้อมูลแพทย์

ศ.พญ.นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
ศ.พญ. นวลอนงค์ วิศิษฏสุนทร
ความชำนาญพิเศษ
โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้
 • จันทร์
  12:30 - 14:30 น.
 • พุธ
  12:30 - 14:30 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 11:30 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
 • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา 
 • วุฒิบัตรสาขาเวชศาสตร์ครอบครัว แพทยสภา 
 • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน แพทยสภา
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474