ข้อมูลแพทย์

นพ.ประทีป รักษาสกุลวงศ์
นพ. ประทีป รักษาสกุลวงศ์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ระบบการหายใจ
 • อังคาร
  13:00 - 17:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 17:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 17:00 น.
 • ศุกร์
  09:00 - 17:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 15:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2553
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2559
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินหายใจ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561

 

สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474