ข้อมูลแพทย์

พญ.บัณย์ฐิตา ธนภัทรบริสุทธิ์
พญ. บัณย์ฐิตา ธนภัทรบริสุทธิ์
ความชำนาญพิเศษ
อายุรศาสตร์โรคไต
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคไต
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 15:30 น.
 • อังคาร
  13:00 - 15:00 น.
 • ศุกร์
  09:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์อายุรกรรม (อายุรศาสตร์ทั่วไป)
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิด พ.ศ.2555
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ.2559
 • วุฒิบัตรสาขาอายุรศาสตร์โรคไต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2561
สมาชิกภาพ
-

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474