ผศ.นพ. ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
ผศ.นพ. ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  12:00 - 13:00 น.
 • จันทร์
  13:00 - 14:00 น.
 • ศุกร์
  12:00 - 13:00 น.
 • อาทิตย์
  10:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. ภาสกร จิตรรักไทย
นพ. ภาสกร จิตรรักไทย
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  10:00 - 16:00 น.
 • อังคาร
  10:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 17:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. วันชัย วงศ์กรรัตน์
รศ.นพ. วันชัย วงศ์กรรัตน์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 14:00 น.
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  14:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. ศุภฤกษ์ เจียรผัน
อ.นพ. ศุภฤกษ์ เจียรผัน
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  10:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. สิริภัทร ภัทโรดม
พญ. สิริภัทร ภัทโรดม
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 17:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. สุรีย์ สมประดีกุล
รศ.พญ. สุรีย์ สมประดีกุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  16:30 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. สุวรรณา เกียรติสิริกมล
พญ. สุวรรณา เกียรติสิริกมล
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 1
 • 2