อ.นพ. นพดล โสภารัตนาไพศาล
อ.นพ. นพดล โสภารัตนาไพศาล
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  17:00 - 19:00 น.
 • พุธ
  10:30 - 12:45 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. นันทกานต์ อภิวโรดมภ์
ผศ.พญ. นันทกานต์ อภิวโรดมภ์
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  14:00 - 16:15 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์
ผศ.พญ. บุณฑริกา สุวรรณวิบูลย์
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  10:00 - 12:15 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง
พญ. ประถมาภรณ์ จันทร์ทอง
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 17:00 น.
 • ศุกร์
  16:00 - 17:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. ปองวุฒิ ด่านชัยวิจิตร
อ.นพ. ปองวุฒิ ด่านชัยวิจิตร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  15:30 - 18:10 น.
 • ศุกร์
  08:20 - 12:10 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
ผศ.นพ. ปุณณฤกษ์ ทองเจริญ
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  12:00 - 13:00 น.
 • จันทร์
  13:00 - 14:00 น.
 • ศุกร์
  12:00 - 13:00 น.
 • อาทิตย์
  10:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.พญ. ผาณิต ฉายศิริ
อ.พญ. ผาณิต ฉายศิริ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  16:30 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
นพ. พรสิระ หงสกุล
นพ. พรสิระ หงสกุล
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
 • อังคาร
  08:00 - 15:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,4,5
 • อาทิตย์
  08:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.นพ. พิทยา ด่านกุลชัย
รศ.นพ. พิทยา ด่านกุลชัย
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์