รศ.พญ. ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์
รศ.พญ. ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:15 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ดร.นพ. ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
ดร.นพ. ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:30 - 18:45 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
ผศ.นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. สินี สุขพันธ์
พญ. สินี สุขพันธ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น.
  นั่งตรวจที่อายุรกรรม
 • พุธ
  09:00 - 12:15 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  10:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. อชิรญา เตยะธิติ
ผศ.พญ. อชิรญา เตยะธิติ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.ดร.นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์
อ.ดร.นพ. อาจรบ คูหาภินันทน์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  16:30 - 18:30 น.
 • อาทิตย์
  13:00 - 15:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,3,5
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. เอกพันธ์ ครุพงศ์
อ.นพ. เอกพันธ์ ครุพงศ์
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:10 น.
ดูข้อมูลแพทย์
 • 3
 • 4