นพ. พรชัย งามธนวัฒน์
นพ. พรชัย งามธนวัฒน์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น.
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
 • อาทิตย์
  09:00 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
  17:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ.นพ. พีรวุฒิ ตันติสุวณิชย์กุล
อ.นพ. พีรวุฒิ ตันติสุวณิชย์กุล
ตารางออกตรวจ
 • เสาร์
  14:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ไพรินทร์ เลาหสินณรงค์
พญ. ไพรินทร์ เลาหสินณรงค์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  17:00 - 19:00 น.
 • พุธ
  17:00 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.พญ. รัชริน คงคะสุวรรณ
ผศ.พญ. รัชริน คงคะสุวรรณ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:30 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. รินลดา พงษ์รัตน์กูล
พญ. รินลดา พงษ์รัตน์กูล
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  17:00 - 20:00 น.
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. รุจิรา พันธุ์วิทยากูล
พญ. รุจิรา พันธุ์วิทยากูล
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  14:00 - 16:00 น.
 • พุธ
  13:00 - 16:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
 • พฤหัสบดี
  13:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  13:00 - 17:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
  สัปดาห์ที่ 1,2,3,5
 • ศุกร์
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  08:30 - 12:00 น.
  13:00 - 16:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ.พญ. วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
รศ.พญ. วิลาวัณย์ ถิรภัทรพงศ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 11:00 น.
 • พฤหัสบดี
  12:30 - 15:30 น.
 • อาทิตย์
  09:45 - 12:45 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ.นพ. วิษณุ กัมทรทิพย์
ผศ.นพ. วิษณุ กัมทรทิพย์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  11:30 - 12:30 น.
  16:00 - 17:30 น.
 • อังคาร
  09:00 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. ศิรประภา ลิ้มประเสริฐ
พญ. ศิรประภา ลิ้มประเสริฐ
ตารางออกตรวจ
 • ศุกร์
  16:30 - 19:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์