รศ. พญ. วุฒิศิริ วีรสาร
รศ. พญ.วุฒิศิริ วีรสาร
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:00 - 18:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ. พญ. ศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา
อ. พญ.ศิริโสภา เตชะวัฒนวรรณา
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 17:30 น.
 • ศุกร์
  08:30 - 12:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
รศ. พญ. ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์
รศ. พญ.ศุทธินี อิทธิเมฆินทร์
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:15 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ดร. นพ. ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
ดร. นพ.ศุภชัย เอกวัฒนกิจ
ตารางออกตรวจ
 • พุธ
  16:30 - 18:45 น.
ดูข้อมูลแพทย์
อ. นพ. ศุภฤกษ์ เจียรผัน
อ. นพ.ศุภฤกษ์ เจียรผัน
ตารางออกตรวจ
 • อาทิตย์
  11:00 - 12:00 น.
 • อาทิตย์
  12:00 - 13:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. นพ. สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
ผศ. นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย
ตารางออกตรวจ
 • พฤหัสบดี
  17:00 - 20:00 น.
  สัปดาห์ที่ 2,4
ดูข้อมูลแพทย์
อ. นพ. สมิทธ์ กังวานเกียรติชัย
อ. นพ.สมิทธ์ กังวานเกียรติชัย
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  13:00 - 16:00 น.
 • พฤหัสบดี
  15:00 - 16:30 น.
ดูข้อมูลแพทย์
พญ. สินี สุขพันธ์
พญ.สินี สุขพันธ์
ตารางออกตรวจ
 • จันทร์
  09:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น.
  นั่งตรวจที่อายุรกรรม
 • พุธ
  09:00 - 12:15 น.
 • พฤหัสบดี
  09:00 - 12:00 น.
 • เสาร์
  10:00 - 12:00 น.
 • อังคาร
  09:00 - 11:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์
ผศ. พญ. อชิรญา เตยะธิติ
ผศ. พญ.อชิรญา เตยะธิติ
ตารางออกตรวจ
 • อังคาร
  16:00 - 20:00 น.
ดูข้อมูลแพทย์