ข้อมูลแพทย์

ทพญ.ณัฐินี โกษาคาร
ทพญ. ณัฐินี โกษาคาร
ความชำนาญพิเศษ
ทันตกรรมจัดฟัน
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทันตกรรม (ทั่วไป)
  • จันทร์
    16:30 - 19:30 น. สัปดาห์ที่ 1
  • พุธ
    16:30 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 2
คุณวุฒิ
  • ทันตแพทยศาสตร์บัณฑิต คณะทันตแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2545
  • ประกาศนียบัตรทันตแพทย์ประจำบ้านสาขาทันตกรรมจัดฟัน มหาวิทยาลัยมหิดล ปี พ.ศ. 2553
  • วุฒิบัตรทันตกรรมจัดฟัน ทันตแพทยสภา ปี พ.ศ.2555
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474