ข้อมูลแพทย์

อ. พญ.ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย
อ. พญ. ชลัยรัชฎ์ สุขอวยชัย
ความชำนาญพิเศษ
ศัลยศาสตร์ยูโร
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์ทางเดินปัสสาวะ
 • พฤหัสบดี
  14:00 - 16:00 น. สัปดาห์ที่ 2,4
  17:00 - 20:00 น. สัปดาห์ที่ 1,3,5
 • ศุกร์
  14:00 - 15:30 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2552
 • วุฒิบัตรสาขาศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2557
 • Urology Research, Cleveland Clinic พ.ศ.2561
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474