ข้อมูลแพทย์

พญ.สินจิรา โสมานันท์
พญ. สินจิรา โสมานันท์
ความชำนาญพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และอิมมูโนวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์เด็ก (ทั่วไป)
 • อังคาร
  07:00 - 14:00 น.
 • พฤหัสบดี
  12:00 - 16:00 น.
 • ศุกร์
  07:00 - 15:00 น.
 • เสาร์
  09:00 - 12:00 น.
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้
 • พุธ
  09:00 - 12:00 น.
 • พฤหัสบดี
  16:00 - 18:00 น.
 • ศุกร์
  15:00 - 18:00 น.
 • เสาร์
  13:00 - 17:00 น.
คุณวุฒิ
 • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550
 • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา
 • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน แพทยสภา

 

สมาชิกภาพ
 • Member of Medical Thai Council Thailand, 2007-Current
 • Thai Royal College of Pediatrics, 2014-Current
 • The Allergy and Immunology Society of Thailand, 2014-Current

สาระสุขภาพ

 


ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474