ข้อมูลแพทย์

ผศ.พญ.ปัญจมา ปาจารย์
ผศ.พญ. ปัญจมา ปาจารย์
ความชำนาญพิเศษ
กุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้ และอิมมูโนวิทยา
ตารางแพทย์ออกตรวจ ศูนย์โรคภูมิแพ้
  • พุธ
    13:30 - 16:00 น.
คุณวุฒิ
  • แพทยศาสตร์บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2541
  • วุฒิบัตรสาขากุมารเวชศาสตร์ แพทยสภา พ.ศ.2546 
  • วุฒิบัตรอนุสาขากุมารเวชศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกัน แพทยสภา พ.ศ.2550
สมาชิกภาพ

ตารางออกตรวจแพทย์อาจมีการเปลี่ยนแปลง
กรุณานัดหมายแพทย์ล่วงหน้าที่ Contact Center 1474